Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionfullmäktige 10 april

Regionstyrelsen 27 mars

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium 23 mars

Patientnämnd 5 april

Regionrevisionen 26 mars 2018

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 22 mars