Regionalt sjukvårdssamarbete

Regional samverkan inom hälso- och sjukvården.

Region Jönköpings län samverkar med landstingen i Östergötland och Kalmar län kring högspecialiserad vård som exempelvis neurokirurgi, hjärtkirurgi och vård av brännskadade. Syftet är att samordna resurser och garantera invånarna i regionen tillgång till vård som är svår att upprätthålla för ett enskilt sjukhus eller landsting.

Region Jönköpings län samverkar även med landstingen i Östergötland och Kalmar inom bland annat forskning, IT och kompetensutveckling.