Elevförbundet

Alla nuvarande och tidigare kursdeltagare på Sörängens folkhögskola kan vara medlemmar i skolans elevförbund.

Elevförbundet har årsmöte varje år i samband med att skolan har öppet hus. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge ut Sörängsboken som kommit ut varje år sedan 1923 med ett par undantag.

Alla medlemmar får boken hemsänd i augusti och alla medlemmar är välkomna att skriva i boken. Medlemsavgiften är 75 kronor per år och täcker kostnaden för Sörängsboken. Inbetalningskort skickas automatiskt till gamla medlemmar. 

Medlemsanmälan

Om du vill vara medlem anmäler du dig till skolan: sorangens.folkhogskola@rjl.se