Estetlinjen

Måleri

Estetlinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till dig som söker grundläggande kunskaper i bild och form samt vill fördjupa dig i ditt eget skapande. Estetlinjen uppfyller kraven på ettårig förberedande kurs för bildlärarutbildning samt andra utbildningar inom det estetiska området.

Ansök här

Ansökan till Sörängens folkhögskola(Extern länk)

Vi tar fortfarande in ansökningar - Välkommen med din ansökan redan idag!  

Maila gärna Carl (cgsorangen@gmail.com) eller Theresa (teresa.glad@gmail.com) om du har frågor kring sen ansökan.

Estetisk linje på Sörängens folkhögskola är en grundläggande bred utbildning i de flesta konstnärliga områden inom bild och form, och vänder sig till dig som söker grundläggande kunskaper inom dessa områden och som vill fördjupa ditt skapande.

Lärare som själva har grunden i konstnärskapet leder utbildning under ett, alternativt två år. Estetisk linje uppfyller kraven på ettårig förberedande kurs för bildlärarutbildning och andra utbildningar inom det estetiska området, samt berättigar dig till studiemedel på gymnasial nivå. Utbildningen bedrivs i en fantastisk miljö med egna arbetsplatser, ritbord, målerisal med rymd och luftig krokisal.

Keramik, måleri, foto - vad brinner du för?

Utbildningen passar även dig som under ett år vill odla din kreativitet och pröva olika konstnärliga uttrycksformer som: figurteckning, måleri, foto, illustration, keramik, grafik, konsthistoria, grafisk formgivning och animation.
Eftersom det är en grundutbildning välkomnar Sörängens folkhögskola dig som är intresserad av dessa ämnen, även om du saknar tidigare utbildning. Så om du brinner av skaparglädje, skriv till skolan och berätta om dig själv och om varför du vill utbilda dig vid Sörängens folkhögskola.

Elevinflytande

Skolans grund bygger på demokratiska värderingar och elevinflytande är ett av de viktigaste demokratiska
verktygen. Vid behov kan kursens moment anpassas för att du ska kunna utvecklas och ta del av kursen på bästa tänkbara sätt.

Ett modernt estethus

All estetisk undervisning är samlad i huset vi kallar Ekängen. Estethuset Ekängen är en modern byggnad i två plan på 700 kvadratmeter, som byggdes under år 2002. Huset fick Nässjö kommuns byggnadspris 2003.

I huset Ekängen finns ljusa och luftiga salar för teckning, skulptur och måleri, foto- och animationsstudio, föreläsningssal, datasal, ateljéplatser och en gallerigång med fina utställningsytor.

Sörängens estethus

Preliminär ämnesplan

Huvudmoment

Huvudmomenten av utbildningen sker i progressiva arbetsblock och uppföljningspass inom klassiskt och samtida måleri, kroki, teckning och konstorientering. Inom arbetsblocken övas och finslipas komposition, färglära, perspektiv och form. Vid övningarnas slut genomförs gemensamma samtal och utvärderingar.

Delmoment

Utöver de ovan nämnda arbetsblocken kommer du att få prova på andra konstnärliga uttrycksformer och arbetssätt som grafik, animation, foto, illustration, keramik, digital bildhantering i Adobe  Photoshop och Illustrator grafisk formgivning och screentryck.

Du kommer även att:

  • Delta i ett antal mindre och större utställningar
  • Besöka ateljéer och utställningar
  • Delta i andra konstnärliga sammanhang

Kursmål

Utveckla och erfara:

Komposition, färgseende, form, perspektivlära, grundläggande materialkunskap och arbetssätt enligt kursmomenten, förståelse och kunskaper inom konst och kultur i ett historiskt och samtida perspektiv, förhållningssätt till bild och form, konstnärliga processer, den egna kreativa drivkraften och uttryckssättet, grupparbeten och diskussioner om egna och andras verk, nödvändiga kunskaper för att kunna söka till högre studier inom relevanta områden.

 

Estetisk utbildning på Sörängens Folkhögskola

Inriktningar

Allmänt

Förberedande konstnärlig utbildning där du får grundläggande kunskaper i estetiska ämnen som färglära, formlära, kroki, måleri, modellmåleri, materialkunskap, konsthistoria, datakunskap, skulptur, grafik, grafisk form, teckning, foto, bildanalys, konsthistoria, illustration, animation och keramik. Även studieresor med museibesök. Ger behörighet till bildlärarutbildning och är förberedande för högre utbildning inom ett brett konstnärligt område.

Figurteckning och skulptur

Elementära kunskaper i figurteckning med bland annat komposition, proportionslära, rumsuppfattning, grafisk 
tillämpning, konstnärlig anatomi, rörelsestudier, formlära och metodik.

Måleri

Förutom övningar i färg och kompositionslära, får du även grundläggande kunskaper om måleriets olika material och tekniker. Du arbetar med oljefärg, pastell, collage, akryl, akvarell och tusch.

Kursplan för Konstlinjen år 2

Övergripande syfte

Sörängens Konstlinje år 2 vänder sig till dig som läst första året på Sörängen och önskar gå vidare i den egna konstnärliga processen och fördjupa kunskaperna inom ett eller fler specifika områden. Din studietid kommer i huvudsak att följa ettårselevernas schemalagda huvudkursmoment men på en mer utmanande nivå. Du kommer även att få egna uppgifter och projekt styrda av din överenskomna konstnärliga inriktning.

 

Konstnärsbutik på skolan

Skolan har en egen konstnärsbutik där du kan handla estetiskt, grafiskt och fotomaterial till förmånliga priser.