Kulturbidrag och stipendier

För att uppfylla målen i den regionala kulturplanen ger Region Jönköpings län ekonomiskt stöd till arrangörer och projekt inom de utvecklingsområden och kulturpolitiska aspekter som beskrivs i den regionala kulturplanen.