Kulturnyheter

Stort intresse för folkdräkter och dräktsömnad, särskilt bland män!

Män i folkdräkt

I helgen träffas ett antal personer för att sy dräktbyxor till folkdräkter. Kursen leds av Täpp Lars Arnesson. Det är extra roligt att av kursens sju deltagare är fem män, något som är ytterst ovanligt i slöjdsammanhang.

Årets kultur- och arbetsstipendiater utsedda

Konstnären Ann Böttcher och fotografen Mats Andersson får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2017 och dansaren Stina Nilsson och animatörerna Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin får årets arbetsstipendium.

Återkopplingsting om den nya regionala kulturplanen 2018-2020

Är du intresserad av vad det står i den nya kulturplanen, vad är fokus och vilka är prioriteringarna? Vill du veta hur den har tagits fram och vilka ändringar har gjorts efter dialoger och remissvar? Undrar du hur den nya planen kan användas för att stärka kulturlivet i länet?

Stort stipendium att söka för konststuderande

Konststuderande med anknytning till Jönköpings län kan nu söka ett stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt. Stipendiet är ett av de största i sitt slag i Sverige.

Color Membrane #2 vinnare i tävlingen konstnärlig gestaltning till Värnamo sjukhus södra entré

Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket.

Region Jönköpings län utlyste under 2016 en tävling för att hitta en utomhusgestaltning till det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 stycken professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag.

Skulpturala och poetiska gestalter till innergårdar på Värnamo sjukhus

Två skulpturala konstverk.

Region Jönköpings län har nu utsett konstverk till fyra innergårdar på Värnamo sjukhus. Konstnärerna Patrik Bengtsson och Emma Kronvall kommer att arbeta med den konstnärliga gestaltningen till två innergårdar vardera.