Color Membrane #2 vinnare i tävlingen konstnärlig gestaltning till Värnamo sjukhus södra entré

Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket.
Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket.
Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket.Skiss på konstnärlig gestaltning utanför entrén Värnamo sjukhusFörslaget ”En stilla rörelse”, som kom på andra plats, tar utgångspunkt i skogen omkring Värnamo och dess rika flora med unika arter av mossor, lavar och tickor. På skisserna växer verket, i keramik, fram på byggnadens tegelväggar och på marken framför entrén.Enar i aluminium

Region Jönköpings län utlyste under 2016 en tävling för att hitta en utomhusgestaltning till det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 stycken professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag.

Vinnare blev ”Color Membrane #2” av Karin Westermark från Stockholm

Motivering: Ett intresseväckande och inbjudande förslag som samverkar väl med arkitekturen samtidigt som det har en tydlig egen karaktär. Färgskiftningar och speglingar skapar en livfull kontrast till den strama byggnaden och lockar till närmare betraktande. Verket är luftigt med ett varierande uttryck beroende på årstid och ljusförhållanden, vilket gör att miljön kring entréområdet kommer att skifta vid olika besök.

Karin Westermark bor och arbetar i Stockholm. Hon har studerade konsthistoria, filosofi och statsvetenskap vid Uppsala universitet och har en magisterexamen i landskapsarkitektur från Sveriges lantbruksuniversitet. Karin arbetar med allt från konst och arkitektur till design. I sitt arbete undersöker hon uppfattningen om rymden och relationerna mellan de konstgjorda och naturen. Samspelet med omgivningen, rörelsen och den kroppsliga anslutningen till rymden är en viktig del av hennes arbete.
Info om Karin Westermark www.karinwestermark.com(Extern länk)  

Karin Westermark belönas med 50 000 kronor och får utföra uppdraget. Den konstnärliga gestaltningen installeras under 2017.

På andra plats kom ”En stilla rörelse”av Jamila Drott från Malmö

Motivering: Förslagets organiska former och ytor skapar, på ett konstnärligt intressant sätt, ett motstånd mot den geometriska arkitekturen. Likt naturen tar gestaltningen tar över det människan har byggt och agerar självständigt och oberoende. En parallell till livet och läkandet som en pågående process. Verket är dessutom generöst med taktila egenskaper och spännande ytor.

Andrapristagaren får 40 000 kronor.     

Tredjepristagare blev ”Bellevue” av Monica Höll från Sollentuna

Motivering: Ett fint och genomarbetat förslag som spelar mot arkitekturen med ett uttryck som samtidigt knyter an till omgivande landskap och den karaktäristiska småländska naturen. De gjutna, ljusa aluminium-enarna förhåller sig materialmässigt vackert till den mörka tegelbyggnaden. Bruksaspekten där de mindre buskarna också kan fungera som sittplatser bidrar med ännu en kvalitet.

Tredjepristagaren får 30 000 kronor.