Stort stipendium att söka för konststuderande

Konststuderande med anknytning till Jönköpings län kan nu söka ett stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt. Stipendiet är ett av de största i sitt slag i Sverige.

Stipendiet delas ut genom Paul Petersons stiftelse, som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendiet är på 100 000 kronor och delas ut till en stipendiat på Paul Petersons födelsedag den 25 februari 2018.

Konststuderande som har anknytning till länet kan söka stipendiet, som ska användas för att förvekliga konstnärliga idéer och projekt under studietiden.  En referensgrupp bestående av regionala och nationella företrädare för bildkonstområdet väljer tillsammans med stiftelsen ut stipendiater.

Ansökan

Ansökningstiden är mellan 1 oktober-1 december 2017.

Paul Petersons stipendium(Extern länk)

I den mån det är möjligt kommer de konstnärliga arbeten som stipendiet leder till presenteras på någon av konstinstitutionerna i Jönköpings län.

Stipendiater 2017

Stipendiet delades ut första gången 2017 och gick då till

  • Joakim Sandqvist, uppvuxen i Huskvarna/Jönköping. Studerade vid Konsthögskolan i Malmö.
  • Evelina Jonsson, uppvuxen i Nässjö. Studerade vid Gerrit Rietveld Academie, Nederländerna.