Kulturutveckling

Enheten kultur och utveckling är ansvarig för Region Jönköpings läns kulturutvecklingsarbete.

Kultur och utveckling samordnar och deltar i utvecklingen inom:

Bild och form, Region Plus(Extern länk)

Dans, Region Plus(Extern länk)

Film, Region Plus(Extern länk)

Hemslöjd, Region Plus(Extern länk)

Regionbibliotek, Region Plus
(Extern länk)

Yttrandefrihet, Region Plus(Extern länk)

Kultur och utveckling utgör en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter. Verksamheten har att vara stödjande och kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Kultur och utveckling ska även initiera publika arrangemang med god konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd och dans.

Samarbetet med regionens kommuner utgör en vital del av verksamheten i vilken man med hjälp av riktade ekonomiska stöd sprider god kulturell verksamhet över hela länet.

Kultur och utveckling deltar också i de nationella och regionöverskridande samtalen om kulturens möjligheter och utveckling.