Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Nyheter

Patientstödjande funktion på Höglandssjukhuset

Den första oktober började Ann-Charlotte Lundqvist som patientstödjare på Höglandssjukhuset. Ann-Charlotte kommer att tjänstgöra på deltid och ha medicinsk vårdenhet E som arbetsplats.

Restaurangen stänger och öppnar på Höglandssjukhuset

Torsdagen den 9 oktober serveras den sista lunchen i restaurang Högloftet. Den 14 oktober öppnar den nya tillfälliga restaurangen i hus 47 plan 2, paviljongen utmed Breviksvägen.

Dietisterna på Höglandssjukhuset flyttar

Dietisterna flyttar och byter organisation, Höglandssjukhuset. Från den 1 oktober 2014 byter dietisterna organisation från serviceenheten och hus 36 till rehabiliteringsenheten i hus 11 plan 2, direkt vänster från entré Tallvägen.

Barn- och ungdomshälsan öppnar i Nässjö

Den 1 september öppnar Barn- och ungdomshälsan inom Höglandets sjukvårdsområde i samverkan med Höglandskommunerna. Barn- och ungdomshälsan är en mottagning som vänder sig till barn och ungdomar 6-18 år med lättare psykisk ohälsa.

Enklare sjukskrivningar-mer tid åt sjuka

Bild på rehabsamordnare Astrid Nordwall-Persson ?? "en bild utan alt-text"

Boende på Småländska höglandet som blir sjukskrivna i högst två månader får nu ett förenklat läkarintyg. Det nya arbetssättet är resultatet av ett samarbete mellan Försäkringskassan och vården. Ortopedkliniken på Höglandssjukhuset var en av de som startade redan i februari.