Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Nyheter

Restaurangen stänger och öppnar på Höglandssjukhuset

Torsdagen den 9 oktober serveras den sista lunchen i restaurang Högloftet. Den 14 oktober öppnar den nya tillfälliga restaurangen i hus 47 plan 2, paviljongen utmed Breviksvägen.

Barn- och ungdomshälsan öppnar i Nässjö

Den 1 september öppnar Barn- och ungdomshälsan inom Höglandets sjukvårdsområde i samverkan med Höglandskommunerna. Barn- och ungdomshälsan är en mottagning som vänder sig till barn och ungdomar 6-18 år med lättare psykisk ohälsa.

Enklare sjukskrivningar-mer tid åt sjuka

Bild på rehabsamordnare Astrid Nordwall-Persson ?? "en bild utan alt-text"

Boende på Småländska höglandet som blir sjukskrivna i högst två månader får nu ett förenklat läkarintyg. Det nya arbetssättet är resultatet av ett samarbete mellan Försäkringskassan och vården. Ortopedkliniken på Höglandssjukhuset var en av de som startade redan i februari.

Smärtenheten 20 år!

Sjukvårdsdirektör Christina Karlsson uppvaktar 20-åringen med överläkare Carlo Mucchiano i spetsen ?? "en bild utan alt-text"

Smärtenheten på Höglandssjukhuset har bedrivit verksamhet i 20 år, överläkare Carlo Mucchiano var med från starten. Utvecklingen har gått framåt, för enheten som med stor entusiasm hjälper patienter med svära smärttillstånd.

Ekopris till köket på Höglandssjukhuset

Glada vinnare, Kökschef Benjamin Blum och teamledare Christoffer Johansson ?? "en bild utan alt-text"

Produktionsköket på Höglandssjukhuset fick hederspriset i Martin & Serveras Utmaning 2014 – Öka Eko som går ut på andelen ekologiska och miljömärkta produkter.