Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Nyheter

Dietisterna på Höglandssjukhuset flyttar

Dietisterna flyttar och byter organisation, Höglandssjukhuset. Från den 1 oktober 2014 byter dietisterna organisation från serviceenheten och hus 36 till rehabiliteringsenheten i hus 11 plan 2, direkt vänster från entré Tallvägen.

Barn- och ungdomshälsan öppnar i Nässjö

Den 1 september öppnar Barn- och ungdomshälsan inom Höglandets sjukvårdsområde i samverkan med Höglandskommunerna. Barn- och ungdomshälsan är en mottagning som vänder sig till barn och ungdomar 6-18 år med lättare psykisk ohälsa.

Enklare sjukskrivningar-mer tid åt sjuka

Bild på rehabsamordnare Astrid Nordwall-Persson ?? "en bild utan alt-text"

Boende på Småländska höglandet som blir sjukskrivna i högst två månader får nu ett förenklat läkarintyg. Det nya arbetssättet är resultatet av ett samarbete mellan Försäkringskassan och vården. Ortopedkliniken på Höglandssjukhuset var en av de som startade redan i februari.

Smärtenheten 20 år!

Sjukvårdsdirektör Christina Karlsson uppvaktar 20-åringen med överläkare Carlo Mucchiano i spetsen ?? "en bild utan alt-text"

Smärtenheten på Höglandssjukhuset har bedrivit verksamhet i 20 år, överläkare Carlo Mucchiano var med från starten. Utvecklingen har gått framåt, för enheten som med stor entusiasm hjälper patienter med svära smärttillstånd.

Ekopris till köket på Höglandssjukhuset

Glada vinnare, Kökschef Benjamin Blum och teamledare Christoffer Johansson ?? "en bild utan alt-text"

Produktionsköket på Höglandssjukhuset fick hederspriset i Martin & Serveras Utmaning 2014 – Öka Eko som går ut på andelen ekologiska och miljömärkta produkter.