Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset i Eksjö är ett modernt akutsjukhus och ett av de största länsdelssjukhusen i Sverige. Vi ser medarbetarens kompetens som en nyckel till vår framgång och invånarnas hälsa.

Nyheter

Restaurangen stänger och öppnar på Höglandssjukhuset

Torsdagen den 9 oktober serveras den sista lunchen i restaurang Högloftet. Den 14 oktober öppnar den nya tillfälliga restaurangen i hus 47 plan 2, paviljongen utmed Breviksvägen.

Barn- och ungdomshälsan öppnar i Nässjö

Den 1 september öppnar Barn- och ungdomshälsan inom Höglandets sjukvårdsområde i samverkan med Höglandskommunerna. Barn- och ungdomshälsan är en mottagning som vänder sig till barn och ungdomar 6-18 år med lättare psykisk ohälsa.