Träffa våra sommarvikarier

Eva-Marie Ebefors, vårdutvecklare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, lär ut hur en perifer venkateter, PVK ska sättas och skötas. Det är ett av de moment som vikarierande sjuksköterskor på Länssjukhuset Ryhov får träna på under en dag på Metodikum.
Eva-Marie Ebefors, vårdutvecklare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, lär ut hur en perifer venkateter, PVK ska sättas och skötas. Det är ett av de moment som vikarierande sjuksköterskor på Länssjukhuset Ryhov får träna på under en dag på Metodikum. Foto: Johan W Avby

Varje sommar tar Region Jönköpings län emot ett stort antal vikarier i hälso- och sjukvården. För vården handlar det om att bemanna sin verksamhet för att kunna ge en god och säker vård samtidigt som ordinarie medarbetare får sin semester. För sommarvikarierna ger det en möjlighet att få erfarenheter inom det yrke som man snart är färdigutbildad till. Sommarvikariaten leder också ofta till fasta anställningar - särskilt för sjuksköterskor.

Region Jönköpings län satsar på en gemensam introduktionsdag för sommarvikarierande sjuksköterskor för att ge dem en bra start i yrket.

Under dagen får sommarvikarierna träna på en rad praktiska moment på Metodikum, regionens centrum för kliniskt träning och medicinsk simulering, där Sim Man-dockan är ett av verktygen för att ge en realistisk träning.

Det handlar bland annat om att lära sig att bedöma vitala parametrar när patientens tillstånd snabbt förändras, och träning i att sköta patienter med trakeotomi och övning i hur perifer venkateter ska sättas.