AT-läkare

Som AT-läkare är du viktig för oss. Dina idéer och influenser är betydelsefulla för vår framtid. Vår ambition är att du ska trivas och utvecklas för att stanna och bli en av oss.

Som AT-läkare i Jönköpings län får du arbeta, tänka och agera självständigt. Självklart får du stöd och trygghet av erfarna kolleger, handledare och studierektorer som alla är viktiga drivkrafter i din utbildning. Hos oss räcker dygnet både till karriär och fritid. 

Tre moderna arbetsplatser

Region Jönköpings län har tre sjukhus: Höglandssjukhuset med kliniker i Eksjö och Nässjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt Värnamo sjukhus. Det är tre moderna arbetsplatser, tillräckligt stora för bredd och kvalitet, men också tillräckligt små för korta beslutsvägar och familjär anda.

Region Jönköpings län erbjuder 58 AT-platser om året och AT-blockens längd är 21 månader.

Ett gediget AT-koncept

Region Jönköpings län har ett gemensamt AT-koncept som beskriver allmäntjänstgöringens upplägg, aktörer, socialt engagemang, lönenivåer, rekrytering till specialisttjänstgöring samt det kontinuerliga förbättringsarbetet. Konceptet utgår från utbildningsboken som har utarbetats av Läkarförbundets specialistutbildningsråd (SPUR) i ett samarbete mellan Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet.

AT-koncept för Region Jönköpings län(pdf-dokument)

Välkommen att söka och göra din AT- tjänstgöring hos oss!