PTP-psykolog

I Region Jönköpings län är PTP-programmet en självklarhet för alla PTP-psykologer! Syftet med PTP är att du ska påbörja din utveckling mot en professionell identitet och tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete. PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och olika ansvars- och kompetensområden. Vår ambition är att du ska trivas och utvecklas för att stanna och bli en av oss.

En stor arbetsplats

PTP-psykologer finns inom många olika verksamheter som t ex psykiatri, primärvård, somatik, habilitering och barn- och ungdomshälsa. Varje verksamhet annonserar själva efter PTP-psykologer utifrån egna behov. Det gör att det finns stora möjligheter att stanna kvar efter din PTP-tjänstgöring.

Vårt PTP-program

Vi följer Nationella handboken för praktisk tjänstgöring för psykologer. Det gör vi för att få ett optimalt PTP-program. Handboken är utformad och utgiven i samarbete med Sveriges Psykologförbund och har Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34) som grund. 

Utvecklingsmöjligheter

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, genom väl inarbetade nätverk, kurser eller forskning. Regionen har en egen utbildningsenhet som heter Futurum, akademin för hälsa och vård. En viktig del av Futurums uppdrag är att ge medarbetare i olika professioner, möjlighet att bedriva en klinisk patientnära forskning. Läs mer på Futurums webbplats.
Futurum, Region Plus(Extern länk)