Utbildningsanställning

Från och med 2016 har sjuksköterskor i Region Jönköpings län möjlighet att söka utbildningsanställning inom områden där verksamheten har behov av specialistsjuksköterskor.

En utbildningsanställning innebär att en sjuksköterska studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön och har en anställning i den verksamhet utbildningen syftar till.

Samtliga utbildningsanställningar söks via ”lediga jobb” på intranätet. Sjuksköterskan söker både en utannonserad utbildningsanställning och en specialistsjuksköterske-utbildning. En förutsättning för utbildningsanställning är att sjuksköterskan antas till utbildningen.

Annonsering sker

  • 1 mars – 15 april för utbildningar som startar under hösten
  • 1 september – 15 oktober för utbildningar som startar på våren

Aktuella specialistutbildningar är de som finns reglerade enligt högskoleförordningen, barnmorskeprogrammet samt inriktning ögonsjukvård och akutsjukvård. En utbildningsanställning kan baseras på halv- eller helfartsstudier. Det är lärosätet som fastställer studietakten

Läs mer:
Eva och Johan läser till specialistsjuksköterskor