Kirurgisk vård

Kirurgisk vård är ett av Region Jönköpings läns medicinska verksamhetsområden