Tandvård

Tandläkare undersöker patient
Folktandvården i Region Jönköpings län arbetar för att ge regionens invånare bästa möjliga munhälsa. Foto: Johan W Alby

Folktandvården är det verksamhetsområde inom Region Jönköpings län som erbjuder allmän och specialiserad tandvård.

Folktandvården i Jönköpings län har 26 allmäntandvårdskliniker på 21 orter i länet. Specialisttandvård finns inom samtliga odontologiska specialiteter vid Odontologiska Institutionen.

Folktandvården ansvarar för att ge barn och ungdomar i regionen gratis tandvård till och med det år de fyller 21 år. Regionen finansierar barntandvården med en så kallad barntandvårdspeng.

Allmäntandvård för vuxna finansieras genom patientintäkter och verksamheten konkurrerar med privata tandvårdskliniker.

I Folktandvårdens ansvar ingår också att erbjuda regionens invånare specialisttandvård, akut tandvård och tandvård för asylsökande. Regionen ansvarar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre- och funktionshindrade.

Folktandvården har det yttersta ansvaret för tandvård inom regionen.