Regionledning

Regionledningen har fokus på övergripande strategiska frågor samt bereder ärenden till den politiska ledningen.

Regiondirektör

Agneta Jansmyr är Regiondirektör och högsta chef för regionen. Hon rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.

Regional utveckling

Tf regional utvecklingsdirektör Elisabeth Eriksson

Folkhälsa och sjukvård

  • Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig
  • Utvecklingsdirektör, Qulturum, Göran Henriks
  • Forskningschef, Futurum, Boel Andesson Gäre

Regionledningskontor

  • Ekonomidirektör Jane Ydman
  • Tf HR-direktör Ami Andersson
  • Kanslidirektör Siw Kullberg
  • Kommunikationsdirektör Christina Jörhall