Pressmeddelanden lex Maria

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd utredning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att brister i kontinuitet och uppföljning fördröjde utredning.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd utredning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att utredningen av cancersjukdom kan ha fördröjts.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd utredning

Brister i kontinuitet och uppföljning fördröjde utredning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - försämrat tillstånd uppmärksammades inte

Vårdpersonal uppmärksammade inte att tillståndet hos en patient, svårt sjuk efter stroke, blev sämre. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd utredning

Utredningen av cancersjukdom kan ha fördröjts. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - försenad diagnos och behandling

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att diagnostik och behandling av hjärtinfarkt försenades.

Anmälan enligt lex Maria - försenad diagnos och behandling

Diagnostik och behandling av hjärtinfarkt försenades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - nyfödd fick syrebrist vid förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att ett barn föddes med syrebrist.

Beslut i lex Maria-ärende - behandling försenades

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att behandlingen på sjukhus av så kallad urinstämma försenades ett dygn.

Beslut i lex Maria-ärende - blodförtunnande läkemedel skrevs inte ut efter ballongvidgning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient inte fick utskrivet läkemedel som skulle minska risken för blodpropp efter ballongvidgning.