Vem svarar på vad?

Pressinformation efter olyckshändelser

Pressinformation från akutmottagningarna

Om pressinformation från akutmottagningarna

Ambulanssjukvården

Tf verksamhetschef Wille Alstermark
wilhelm.alstermark@rjl.se
010-242 26 64

Arbetsmiljö

Tf personaldirektör 
Ami Andersson
010-242 45 05
ami.andersson@rjl.se

Marianne Rosgren, verksamhetschef för arbetsmiljöenheten
010-242 28 33
marianne.rosgren@rjl.se

Barnhälsovård

Barnhälsovårdsöverläkare Carin Oldin
010-242 41 78
carin.oldin@rjl.se

Budget

Regiondirektör Agneta Jansmyr
010-241 00 00, växel
agneta.jansmyr@rjl.se

Budgetchef Torbjörn Pettersson
010-242 40 77
torbjörn.pettersson@rjl.se

Diarium, ärenden och handlingar (dagens post)

Regionens diarium
010-242 40 61, 242 40 62
diariet@rjl.se

Ekonomi

Ekonomidirektör Jane Ydman
010-242 40 80
jane.ydman@rjl.se

Folkhälsa och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig
010-242 41 92
mats.bojestig@rjl.se

Folkhälsa

Sektionschef Jesper Ekberg
010-242 42 01
jesper.ekberg@rjl.se

Hjälpmedel

Lovisa von Goes, chef hjälpmedelscentralen
010-242 87 11
lovisa.von.goes@rjl.se

Information/kommunikation

Kommunikationsdirektör Christina Jörhall
010-242 40 40, 0705-32 40 44
christina.jorhall@rjl.se

Inköp och upphandling

Carina Mattsson Sandberg
010-242 41 38
carina.mattsson.sandberg@rjl.se

Kollektivtrafik/infrastruktur

Länstrafikdirektör Carl-Johan Sjöberg
036-39 55 00 (växel)
carl-johan.sjoberg@rjl.se

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Beredskapschef Tomas Wibble
Avdelningen för folkhälsa och sjukvård
010-242 40 95
tomas.vibble@rjl.se

Kultur och utveckling

Kulturchef Jörgen Lindvall
036-32 45 25
jorgen.lindvall@rjl.se

Smålands Musik och Teater/Kulturhuset Spira

Per-Ola Nilsson, verksamhetschef
0706-83 99 05
per-ola.nilsson@smot.se

Regionrevisionen

Revisionschef Nenus Jidah
010-242 41 44
nenus.jidah@rjl.se

Lex Maria-ansvarig, Länssjukhuset Ryhov,  Jönköping

Chefläkare Axel Ros
010-242 13 47, 070-366 13 47, växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, Höglandssjukhuset, Eksjö

Chefläkare Elin Roos af Hjelmsäter
010-243 56 21, 070-357 73 96, växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, Värnamo sjukhus

Chefläkare Anders Sjögren
010-244 75 15, 070-594 76 02¸växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, primärvården i Jönköpings län

Chefläkare Claes Hultberg, Vårdcentralerna Bra Liv
010-242 37 02, 070-62 104 62, växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, Folktandvården

Tandläkare Thomas Olin
010-244 81 75, växel 010-241 00 00

Lex Maria-ansvarig, diagnostik

Chefläkare Peter Blomstrand
010-242 34 25, 070-552 40 38, växel 010-241 00 00

Läkemedel

Överläkare Mårten Lindström
Regionens läkemedelskommitté
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Miljöenheten

Miljöchef Maria Cannerborg
010-242 42 02
maria.cannerborg@rjl.se  

Patientnämnden

Jeanette Byskén Henriksson, sekreterare i patientnämnden
010-242 42 35
patientnamnden@rjl.se

Personalfrågor (HR), övergripande

Tf personaldirektör 
Ami Andersson
010-242 45 05
ami.andersson@rjl.se

Förhandlingschef Ami Andersson
010-242 45 05
ami.andersson@rjl.se

Politiska handlingar

Siv Kullberg
Kanslidirektör
010-242 40 36
siv.kullberg@rjl.se

Lena Strand
kansliavdelningen
010-242 40 37
lena.sandqvist@rjl.se

Skolor

Stora Segerstad naturbrukscentrum
Verksamhetschef Ulrik Svensson
010-244 26 15
ulrik.svensson@rjl.se

Tenhults naturbruksgymnasium

Verksamhetschef  Ola Lundmark
010-242 68 12
ola.lundmark@rjl.se

Sörängens folkhögskola
Rektor Henrik Bjarnbäck
010-243 35 04
henrik.bjarnback@rjl.se

Värnamo folkhögskola
Rektor Emil Alm
010-244 90 14
emil.alm@rjl.se

Smittskydd

Smittskyddsläkare Malin Bengnér
010-242 23 34, 072-506 64 23
malin.bengner@rjl.se

Utveckling/Qulturum

Utvecklingsdirektör Göran Henriks
010-242 50 95
goran.henriks@rjl.se

Vårdval inom primärvård

Jenny Abrahamsson, utredare primärvårdsenheten
010-242 41 19
vardval@rjl.se

Vårdval inom specialiserad vård

Susanne Yngvesson
Avdelningen för folkhälsa och sjukvård
010-242 45 12
susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Väntetider i vården, etik, andlig vård

Sektionschef Eivor Blomqvist
Avdelningen för folkhälsa och sjukvård
010-242 42 09
eivor.blomqvist@rjl.se