15 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län

Lärare i svart t-shirt visar verktyg för ung tjej i vit lurvig tröja
Foto: Johan W Avby

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat 15 yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det betyder att ytterligare 850, totalt 2700 personer, från och med hösten 2017 har möjligheten att utbildas inom yrken som är högt efterfrågade av näringslivet i vårt län.

Nio av tio får jobb efter avslutad yrkeshögskoleutbildning. Det beror till stor del på att yrkeshögskoleutbildningar bygger på arbetsmarknadens behov och ett nära samarbete mellan företag och studerande. En stor del av utbildningen består av praktik.  

 I september 2016 ansökte länets utbildningsanordnare om vilka utbildningar de vill driva från och med hösten 2017. Nu har Yrkeshögskolemyndigheten beviljat 15 utbildningar till Jönköpings län inom områdena hälso- och sjukvård och socialt arbete, samhällsbyggnad och byggteknik, ekonomi och administration, data/it samt transporttjänster. Däremot har inga utbildningar inom område teknik och tillverkning beviljats.

Ett av länen med flest utbildningsplatser i Sverige

Med 15 nya beviljade utbildningar innebär det att Jönköpings län har 2 766 utbildningsplatser för yrken som är högt efterfrågade av länets näringsliv. Sett till antal platser fördelat per 10 000 invånare har Jönköpings län, Västra Götaland län och Stockholm län beviljats flest platser. 

Även om antalet platser per 10 000 invånare är högt, innebär det för Jönköpings län en minskning i antal beviljade utbildningar jämfört med tidigare år.

– Det är olyckligt att Jönköpings län inte har fått någon utbildning inom område teknik och tillverkning, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings län. Området har lägre beviljningsgrad i hela landet, vilket är underligt när vi har en tillverkningsindustri som går på högvarv och samtidigt många nyanlända som skulle kunna vara en resurs för företagen. Vi fortsätter att arbeta för att säkra länets nuvarande och kommande kompetensbehov, bland annat genom att verka för fler yrkeshögskoleplatser till Jönköpings län.

Utbildningar över hela länet

Många av yrkeshögskoleutbildningarna som startar hösten 2017 sker i samarbete mellan länets olika utbildningsaktörer. Utbildningarna är spridda över länet, vilket ökar möjligheten för länets invånare att studera på hemmaplan.

– Det är en utmaning för många företag att hitta rätt kompetens. Därför är YH-utbildningarna mycket viktiga ur både näringslivsperspektiv och arbetsmarknadsperspektiv. Trots att vi har en relativt låg arbetslöshetsnivå i länet, står många långt ifrån arbetsmarknaden. YH-utbildningarna är ett bra sätt att öka möjligheterna till jobb och självförsörjning då nio av tio som avslutar en YH-utbildning får jobb, säger Ulrika Geeraedts.

Kontakt

Jelena Trupina
projektledare för Kompetensplattformen Jelena.trupina@rjl.se
+ 46 70- 3058934