Anna Trinks blev Årets digitala ledare

Kvalitetsregistret Senior Alert hjälper vårdgivare i hela Sverige att förebygga ohälsa bland äldre patienter. För registerhållare Anna Trinks vid Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utvecklings- och förbättringsarbete, gav det pris som Årets digitala ledare vid Jönköpingsgalan lördag 22 april 2017.

– Jätteroligt. Vi har idag 40 000 användare runt om i Sverige, och många fler som vill in, säger Anna Trinks, statistiker på Qulturum.

Det finns många kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. 2005 såg företrädare för Qulturum behov av ett kvalitetsregister för personal inom vård och omsorg för att lättare upptäcka risken för att äldre patienter drabbas av fall, trycksår och undernäring. 2008 lanserades Senior Alert nationellt och några år senare tillkom även bedömning av ohälsa i munnen och sedan 2015 också registrering av blåsdysfunktion för bedömning av inkontinens.

Stöd i patientsäkerhetsarbetet

Registret har genom åren spridits till vårdgivare över hela landet, som ett stöd i patientsäkerhetsarbetet.

– Priset på Jönköpingsgalan var för att vi bytt teknisk plattform; uppdaterat, lagt till nya funktioner och förenklat. Tillsammans med våra användare har vi gjort Senior Alert väldigt användarvänligt. Nu syns direkt utdata kring trycksår, ohälsa i munnen, lågt BMI och fallrisk, så att vårdpersonal kan agera på det. När en patient skrivs in görs en riskbedömning och vårdpersonalen kan fundera på de bakomliggande orsakerna och sätta in åtgärder, förklarar Anna Trinks.

I dag används Senior Alert av 275 kommuner i Sverige och många landsting/regioner.

Många vill vara med

–  Men användningen varierar. I en stor kommun som Malmö till exempel, är cirka en tredjedel av alla enheter med i registret. Den nya plattformen gör nu att många fler vill vara med, eller tidigare aktiva enheter som vill bli aktiva på nytt. Det har betydelse för patientsäkerhetsarbetet. Man ser till exempel att problemen med trycksår ökar där man upphört med Senior Alert.

Senior Alerts ledningsgrupp, som förutom Anna Trinks, består av Göran Henriks, Maria Johansson, Kristina Malmsten och Anette Vernersson, har tagit fram en webbaserad kurs i hur kvalitetsregistret används för att ge nya användare en bra start.

– I början av april lanserade vi också en kunskapsbank, fylld med information om de olika områden som ingår i Senior Alert, säger Anna Trinks.

Digital förändringsresa

Avsikten med priset Årets digitala ledare, är att uppmärksamma en ”chef och ledare, verksam i Jönköpings Län, som under 2016 har lanserat och förverkligat en digital förändringsresa inom sin verksamhet och där man kan se mätbara resultat. En modig chef som har vågat utmana sig själv, sin chef och sina medarbetare och förändrat arbetssätt/processer/tankesätt från analogt till digitalt”.

”Patientcentrerad registrering”

Anna Trinks blev pristagare med motiveringen: ”Qulturum har ett tydligt mål då man vill vara en mötesplats för alla som vill vara med och utveckla samt förbättra svensk hälso- och sjukvård. Patientvård är en tuff bransch som de flesta har en åsikt om; det är många ansvariga, lite tid, ofta tuffa arbetsförhållanden och många som blir lidande. Anna och Qulturum har varit del av en mycket omfattande utveckling av användandet av patientcentrerad registrering. De har utmanat det överbelastade systemet som fanns och genom en utbildningsmiljö för vård- och omsorgspersonal möjliggjort för 20 landsting, 280 kommuner och 140 privata vårdgivare att använda systemet. Som beslutsfattare för ett mycket omfattande system med många användare är Anna ett bra exempel på hur digitalisering av sjukvården kan bidra till att humanisera vården, och se till att människor får det bättre – både som arbetstagare och patient.”

 

Läs mer:
Senior Alert(Extern länk)