AT-läkarna ger psykiatrin på Höglandssjukhuset toppbetyg

Iona Drasovean, överläkare i psykiatri och ansvarig för AT-läkarna vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, har just introducerat de nya AT-läkarna Amy Bruta, Maja Offenbartl och Kristoffer Eriksson på kliniken.
Iona Drasovean, överläkare i psykiatri och ansvarig för AT-läkarna vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset, har just introducerat de nya AT-läkarna Amy Bruta, Maja Offenbartl och Kristoffer Eriksson på kliniken.

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö får toppbetyg när Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, ber landets AT-läkare att bedöma sina utbildningsplatser. Psykiatriska klinikerna i Eksjö och Västervik får dela på förstaplatsen med 5,8 av möjliga 6 poäng.

– Vad roligt. Ett fantastiskt resultat, säger Ioana Drasovean, överläkare i psykiatri och ansvarig för klinikens AT-läkare, ungefär fyra tjänster åt gången.

Hon ser flera anledningar till att psykiatriska kliniken får högt betyg i SYLF-rankingen varje år.

– Det är nog en kombination av bra rutiner och ett system där vi hela tiden utvärderar handledningen. I utbildningen kombinerar vi teoretiska moment med klinisk tjänstgöring. Vi har också ett bra system för att kommunicera med varandra och vi är bra på att se AT-läkarna som personer. De ska känna att de är en del av teamet, men är under utbildning, och inte bara arbetar kliniskt. Det skapar tillhörighet och gör att det blir intressant och effektivt, men också roligt, säger Ioana Drasovean.

Lyfta läkarrollen

För psykiatriska kliniken är det också viktigt att ge AT-läkarna stöd i just rollen som läkare.

– Vi försöker lyfta läkarrollen, genom att de har placering i både slutenvård och öppenvård. Här får de träna att arbeta i team, men också träffa patienter själva, säger Ioana Drasovean.

Under den 21 månader långa AT-tjänstgöringen tillbringar AT-läkaren tre månader på psykiatrisk klinik.

– Jag har fått ett väldigt gott första intryck, med trevligt bemötande, bra omhändertagande och information. Det känns som om de satsar på att vi ska trivas här. Tidigare AT-läkare har också varit väldigt nöjda. Vi får ta ansvar om vi vill, men får samtidigt uppbackning, säger Maja Offenbartl.

"Många bidrar till resultatet"

Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef för psykiatriska kliniken, är förstås glad över årets SYLF-ranking.

– Det är alltid med glädje som man får ta del av duktiga medarbetares resultat. Det är många som bidrar till detta, inte minst de som håller ihop AT-tiden, men alla medarbetare är lika viktiga när det handlar om att ta hand om nya medarbetare, säger han.

Högt betyg i många år

Under alla år som SYLF gjort sin undersökning har psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset varit bland de fem bästa i landet, med några få år som undantag.

– När jag kom till kliniken för 16 år sedan sa jag att vi inte har råd att inte vara bäst i landet på att ta hand om nya läkare. Så skapade vi ett system för AT-läkarna, säger Bo-Kenneth Knutsson.

1700 läkare deltog 

Årets SYLF-ranking besvarades av drygt 1700 AT-läkare som tjänstgör vid 67 sjukhus i Sverige. Enkäten består av ett antal huvudfrågor fördelade i block för de olika medicinska inriktningarna, där bland annat introduktion, handledning, medicinsk utbildning och kollegialt stöd bedöms. AT-rankingen syftar till att hjälpa blivande AT-läkare att utvärdera AT:s kvalitet och ge aktuell information om respektive ort, samt ge arbetsgivarna förutsättningar att utveckla sin AT-verksamhet.

I årets undersökning hamnade Västerviks sjukhus på första plats även i den totala bedömningen, Höglandssjukhuset totalt på 18 plats, Länssjukhuset Ryhov på 33 plats medan Värnamo sjukhus återfinns på 34 plats när AT-läkarna bedömer hur deras utbildning är på 67 sjukhus i Sverige.

Läs mer:

Sveriges Yngre Läkares Förening (nytt fönster)(Extern länk)