Avtal om scenkonst mellan Smålands Musik och Teater och Värnamo kommun

Panoramabild på Gummifabriken i kvällsljus
Kvalitativ scenkonst med Smålands Musik och Teater visas på Gummifabrikens scener.

Som första kommun i Jönköpings län har Värnamo tecknat ett samarbetsavtal med Smålands Musik och Teater. Syftet är att garantera Värnamoborna bred och kvalitativt scenkonst på Gummifabrikens scener och i Kulturhuset Spira.

Värnamo kommun har dessutom tecknat en överenskommelse med Gislaved-Värnamo Teaterförening för att ytterligare stärka Värnamo som en nod för länets kulturliv.

– Genom samarbetsavtalet kommer vi till exempel kunna teckna bättre avtal med gästande artister, som då når en större publik via scener i både Jönköping och Värnamo, säger Per-Ola Nilsson, verksamhetschef för Smålands Musik och Teater. Avtalet gör även att Smålands Musik och Teater kan använda kompetens och resurser på ett effektivt sätt för att stimulera länets kulturliv med professionell scenkonst. 

Samarbetsavtalet gäller 1 juli 2017 till 31 december 2019, vilket gör det möjligt att arbeta långsiktigt och stärka relationerna mellan Smålands Musik och Teater och Värnamo kommun. 

– Jag tror att det skulle vara bra för länets kulturliv om fler noder etableras i framtiden, säger Per-Ola Nilsson. Det skulle göra att invånarna får tillgång till mer professionell scenkonst på närmare håll.