Barnkliniken först med egen diabeteskonsulent

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är först i landet med att rekrytera en diabeteskonsulent. Det är en ny tjänst som ska fungera som en länk mellan sjukvård, förskola och skola och underlätta för barn och unga med diabetes att få en bra blodsockerkontroll.

Det finns många goda skäl till rekryteringen.

– Behandlingen av barndiabetes ställer höga krav på hela familjen och även på personal i skola och förskola. Med kolhydraträkning och modern teknik  som kontinuerlig blodsockermätning och insulinpump förbättras förutsättningarna för ett friskt liv med diabetes. Men det krävs kunskap och engagemang från förskola och skola för att det ska fundera hela dagarna, alla dagar i veckan, säger Maria Ekelund, verksamhetschef för barn- och ungdomsmedicinska kliniken. Med en diabeteskonsulent i diabetesteamet kan vi jobba mer utåtriktat, något som efterfrågas av både familjer och förskola och skola. 

Diabeteskonsulenten kommer att arbeta 40 procent från den första oktober 2017. Resterande tid kommer diabeteskonsulenten att tjänstgöra som sjuksköterska på barn- och ungdomsmedicinska kliniken.