Barnmorskekonferens om reproduktiv hälsa

Kom och jobba med oss, uppmanar barnmorskorna Elin Johansson, Sofie Arvidsson, Sofia Karlsson, Kristina Alm och Agneta Svärd. De bemannade Region Jönköpings läns monter under barnmorskekonferensen reproduktiv hälsa, för att berätta om vilka möjligheter som barnmorskeyrket har i Region Jönköpings län.
Kom och jobba med oss, uppmanar barnmorskorna Elin Johansson, Sofie Arvidsson, Sofia Karlsson, Kristina Alm och Agneta Svärd. De bemannade Region Jönköpings läns monter under barnmorskekonferensen reproduktiv hälsa, för att berätta om vilka möjligheter som barnmorskeyrket har i Region Jönköpings län. Foto: Mikael Bergström

Reproduktiv hälsa är temat när cirka 500 barnmorskor från hela Sverige under två dagar, 2-3 maj 2017, samlas på Elmia i Jönköping för konferens, i år med olika perspektiv på sexuell hälsa, som lust, religion, ålder, sjukdom, förlossning och föräldraskap.

Barnmorskeyrket är otroligt brett. Barnmorskan finns med i alla delar av den reproduktiva hälsan, vilket innebär hela livscykeln. Det handlar om livets mening och kärnan i att ett samhälle fortlever, vilket gör yrket så roligt, säger Hanna Möllås, barnmorska och sexolog från Huskvarna.

På plats fanns också Mia Ahlberg, ordförande för Svenska barnmorskeförbundet.

– Vi försöker genom konferensen spegla barnmorskans hela arbetsfält. Reproduktiv hälsa är helt centralt genom livet för de flesta människor, säger hon.

Samtidigt som barnmorskeutbildningen är väldigt populär, finns det idag bemanningsproblem på många håll i Sverige.

”Rekrytering en arbetsmiljöfråga”

– Vårt jobb är fantastiskt. Vi får vara med människor när livet är väldigt verkligt, vid viktiga centrala saker, ofta glädjefyllda, säger Mia Ahnberg. Problemet idag är att barnmorskor inte alltid vill jobba där de behövs bäst. Det är mycket en arbetsmiljöfråga. Det handlar inte bara om lön och arbetstider, utan också om att man vill jobba på ett sätt så att det blir så bra som möjligt för kvinnorna. Gör man något åt detta så kommer barnmorskorna tillbaka.

Under konferensen fanns barnmorskor från Region Jönköpings län på plats med en monter för att presentera hur det är att arbeta som barnmorska i regionens verksamhet.

”Mycket att välja på i yrket”

– Jag tycker att vi har en stor flexibilitet, genom att vi har tre sjukhus plus hela kvinnohälsovården att arbeta i. Det finns mycket att välja på och många olika inriktningar. Dessutom har vi två jobb, det som är vårt yrke, men också att driva utvecklingen framåt och vara med och påverka, säger Carin Boij, barnmorska med 37 år i yrket och numera VFU-ansvarig för barnmorskestudenter i Region Jönköpings län.

– Vi tappar kompetens på grund av att erfarna barnmorskor går i pension. Samtidigt kan vi erbjuda alla nya barnmorskor en processorienterat arbetssätt där alla får vara delaktiga i utvecklingen, och många av de nya barnmorskorna vill vara med och utveckla. Vi ska ju ta hand om dagens patienter, men samtidigt utveckla verksamheten för morgondagens patienter, säger Kristina Alm, barnmorska och verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Läs mer:
Barnmorskekonferens om reproduktiv hälsa