Biskopen studerade krisstödet på Länssjukhuset Ryhov

Britt-Marie Persson, verksamhetschef för akutmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, berättade om verksamheten för biskop Fredrik Modéus, Emma Sjögren från Norrahammar och Zakarias Johansson från Nässjö som följde biskopen en dag, samt sjukhusprästen Thomas Sjöberg. Även biskopsadjunkt Rickard Bonnevier (skymd) deltog.
Britt-Marie Persson, verksamhetschef för akutmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, berättade om verksamheten för biskop Fredrik Modéus, Emma Sjögren från Norrahammar och Zakarias Johansson från Nässjö som följde biskopen en dag, samt sjukhusprästen Thomas Sjöberg. Även biskopsadjunkt Rickard Bonnevier (skymd) deltog. Foto: Johan W Avby
Britt-Marie Persson, verksamhetschef för akutmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, berättade om verksamheten för biskop Fredrik Modéus, Emma Sjögren från Norrahammar och Zakarias Johansson från Nässjö som följde biskopen en dag, samt sjukhusprästen Thomas Sjöberg. Även biskopsadjunkt Rickard Bonnevier (skymd) deltog. Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, konstaterar att det krisstöd som sjukhuskyrkan ger kan göra skillnad för enskilda människor för resten av livet.

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den patient eller närstående som har behov av krisstöd eller ett samtal om angelägna frågor. Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, besökte Länssjukhuset Ryhov för att se hur sjukhuskyrkan arbetar.

– Krisstödet är en ofantligt viktig del i vårt samhälle, där sjukhuspräster och pastorer har en viktig roll. Deras stöd kan göra skillnad för den enskilde för resten av livet. Det handlar både om hur man möts i den akuta krissituationen och senare i samband med till exempel en begravning, säger Fredrik Modéus.

Under en eftermiddag besökte han Länssjukhuset Ryhov tillsammans med biskopsadjunkt Rickard Bonnevier och Emma Sjögren från Norrahammar och Zakarias Johansson från Nässjö som ”pryade” som biskopar för en dag.

Rundvandring på akutmottagningen

Det blev rundvandring på akutmottagningen tillsammans med bland andra sjukhuskyrkans representanter för att höra mer om hur samarbetet fungerar när det handlar om att ge patienter och närstående krisstöd.

– Jag är jätteimponerad av sjukhuskyrkan här. Jag är också glad över att både läkare och verksamhetsledare förstår och ser hur viktig sjukhuskyrkan är, säger Fredrik Modéus.

Fyra dimensioner

Han konstaterar att krisstöd har flera olika dimensioner.

– Vi brukar tala om fyra dimensioner av hälsa; fysisk, psykisk, existentiell och social, och vi behöver alla dimensionerna, särskilt i utsatta situationer.

Akutmottagningen och sjukhuskyrkan har täta kontakter med varandra.

Fullt fokus på anhöriga

– För oss är sjukhuskyrkan av allra största betydelse. De är alltid tillgängliga och kan ha sitt fulla fokus på anhöriga, medan vi tar hand om patienten. De har också ett fantastiskt nätverk, där de kan kontakta kollegor över hela landet vid behov, säger Britt-Marie Persson, verksamhetschef för akutmottagningen.

Sjukhuskyrkan riktar sig till såväl patienter som närstående och personal.

– Vi arbetar mest med enskilda samtal, där vi möter anhöriga och patienter där de är, i nära samarbete med personalen, säger Per Sjönneby, sjukhuspastor.

Lyfta aktuella frågor

– Jag kan tänka mig att det är bra för många att få prata med någon som står lite vid sidan av sjukvården. Det blir också möjligt att lyfta frågor som blir aktuella för den som blivit sjuk eller drabbats av något. Ibland vill man fortsätta att samtala flera gånger och kan upptäcka sidor hos sig själv som man inte tänkt så mycket på tidigare, säger Thomas Sjöberg, sjukhuspräst.