Pressmeddelande: Color Membrane #2 – konstnärlig gestaltning av södra entrén till Värnamo sjukhus

Bild på det vinnande förslaget till konstnärlig gestaltning av entrén till Värnamo sjukhus.
Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket. Konstnären Karin Westermark står bakom förslaget.

Karin Westermark från Stockholm får med sitt förslag Color Membrane #2” uppdraget att konstnärligt gestalta det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag till tävlingen som Region Jönköpings län utlyste 2016.

Motiveringen till det vinnande förslaget:
Ett intresseväckande och inbjudande förslag som samverkar väl med arkitekturen, samtidigt som det har en tydlig egen karaktär. Färgskiftningar och speglingar skapar en livfull kontrast till den strama byggnaden och lockar till närmare betraktande.
Verket är luftigt med ett varierande uttryck beroende på årstid och ljusförhållanden, vilket gör att miljön kring entréområdet kommer att skifta vid olika besök.

På andra plats kom En stilla rörelse av Jamila Drott från Malmö och på tredje Bellevue av Monica Höll från Sollentuna.

Mer information

Läs mer om konstnären Karin Westmark och de andra två pristagarna:

Color Membrane #2 vinnare i tävlingen konstnärlig gestaltning 

Konstverk till innergårdarna

Region Jönköpings län har även utsett konstverk till fyra innergårdar på Värnamo sjukhus. Konstnärerna Patrik Bengtsson och Emma Kronvall kommer att arbeta med den konstnärliga gestaltningen till två innergårdar vardera:
Skulpturala gestalter och lysande klot till innergårdar på Värnamo sjukhus 

Kontakt

Katarina Vallbo
Projektledare konstnärlig gestaltning 
Kultur och utveckling, Region Jönköpings län
076-10 77 340
katarina.vallbo@rjl.se