Dags att tycka till om regional transportplan 2018–2029

Två unga människor på en järnvägsstation
Dags att tycka till om regional transportplan för 2018–2029. Lämna dina synpunkter senast 30 november 2017. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län går nu ut med remissversionen av den regionala transportplanen för Jönköpings län. Planen innehåller förslag till åtgärder och investeringar för väg och järnväg under åren 2018–2029. I det regionala planförslaget finns även ökade satsningar på gång- och cykelvägar. Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö har beslutat om remissversionen och nu kan berörda intressenter tycka till om förslagen.

Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att vart fjärde år upprätta en regional transportplan för infrastrukturen i Jönköpings län. Den totala summan för planperioden uppgår till 1 378 miljoner kronor, pengar som staten tilldelar för regionala åtgärder. Den strategiska inriktningen för planperioden 2018–2029 är framförallt

  • järnvägar – satsningar för att möjliggöra utvecklad tågtrafik
  • hållbarhet – cykelvägar och kollektivtrafik
  • funktionella vägstråk – trafiksäkerhet och framkomlighet.

– Infrastrukturen lägger grunden för den regionala utvecklingen, säger regionråd Rune Backlund (C), och nu är det viktigt att många är med och har synpunkter på den regionala planen.

Satsningar för hållbart resande

För två veckor sedan presenterades Trafikverkets nationella plan för samma period. I den finns investeringar på Jönköpingsbanan (Nässjö-Jönköping-Falköping) samt elektrifiering och nybyggnation på sträckan Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö (det så kallade Y:et).

I remissförslaget till regional transportplan finns tre utpekade objekt på vägsidan: redan beslutade satsningar på riksväg 32 mellan Eksjö och Tranås samt förbifart på riksväg 27 vid Bor samhälle. Dessutom en ny satsning på förbifart Tenhult, väg 842.

– I den här planen satsar vi mer på trafiksäkerhet, kollektivtrafik och cykelvägar, säger Rune Backlund. Detta för att få ett hållbart resande och för att nå länets högt satt klimatmål.

Svar på remissen senast 30 november 2017

Remissversionen av Regional transportplan 2018–2019 finns tillgänglig för länets kommuner och berörda myndigheter samt organisationer och övriga med intresse att yttra sig. Planhandlingen finns på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län. Sista dag att lämna synpunkter på den regionala planen är torsdag 30 november.

Regeringen fattar beslut om både den nationella transportplanen och de regionala planerna under våren 2018.

Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 (Utveckling i Jönköpings län)(Extern länk)

Kontakt

Rune Backlund, regionråd
rune.backlund@rjl.se                                                        
010-242 40 13, 070-279 61 57

Åslög Kantelius, sakkunnig infrastruktur
aslog.kantelius@rjl.se 
070-284 44 72

Emil Hesse, infrastrukturstrateg
emil.hesse@rjl.se 
070-269 54 50