Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården

Mats Osbeck vid dator
Mats Osbeck, tillförordnad verksamhetschef för Bra Liv Nära demonstrerar det digitala vårdmötet som ger möjlighet för patienten att till exempel visa upp hudutslag. Han ser stora möjligheter att utveckla verksamheten, inte minst genom att återbesök sker utan fysiskt möte. Foto: Mikael Bergström

Möjligheten till digitala vårdmöten växer snabbt i Sverige. Tillgängligheten och smidigheten att inte behöva ta sig till ett fysiskt möte är några av fördelarna. Återbesök i form av ett digitalt vårdmöte förväntas bli vanligt i såväl primärvård som specialistvård.

– Vi vill stimulera den här formen av vårdmöten eftersom de skapar högre tillgänglighet, effektivt arbete för vårdpersonalen och underlättar för patienten som inte behöver resa och sitta i väntrum, säger Sven-Åke Svensson, e-hälsostrateg på Region Jönköpings läns kommunikationsavdelning.

Digitala vårdmöten är en av de e-tjänster inom hälso- och sjukvården som växer snabbt. Intresset för en snabb och enkel kontakt med vården ökar hela tiden.

”En naturlig del av vården”

– Om fem år kommer det digitala vårdmötet att vara lika naturligt som ett fysiskt möte eller telefonkontakt. Digitala vårdmöten ska vara en naturlig del av vården, och visionen är att skapa flera olika digitala lösningar som ger ett bra stöd för patienten att i större grad kunna sköta om sig själv hemma, säger Sven-Åke Svensson.

Region Jönköpings läns vårdcentraler Bra Liv utvecklar nu digitala vårdmöten under namnet Bra Liv Nära.

”Motsvarar ett kort jourbesök”

– Kontakten med Bra Liv Nära ska motsvara ett kort jourbesök. Dessutom slipper patienten ta sig till oss och vi behöver inte få besök av patienter som har magsjuka eller influensa, säger Mats Osbeck, tillförordnad verksamhetschef.

Hos Bra Liv Nära går det att få kontakt med såväl läkare som sjukgymnast, arbetsterapeut och professionell samtalshjälp. Ett 40-tal medarbetare, varav ett 20-tal läkare, i organisationen har fått utbildning och upplåter tider utifrån sin vårdcentrals resurser.

– Alla har nytta av att vi lägger över det vi kan till digitala vårdmöten. Vi planerar också för att läkare och andra medarbetare kan boka in patienter på återbesök hos Bra Liv Nära. Det underlättar också om patienten är bortrest. Själv har jag haft återbesök med en patient som befann sig i Spanien, säger Mats Osbeck.

Läs mer:
Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården