Effektiv smittspårning och nappflaskor av glas belönas med pris för hållbart miljöarbete 2017

De fick årets hållbarhetspris med miljöinriktning! Maria Ström och Barbro Lundström, vårdenhetschefer, Hannah Ericsdotter Forsén, sjuksköterska, Maria Ekelund, verksamhetschef och Lisa Eifrém, barnsjuksköterska, samtliga från neonatalvårdsavdelningen, regiondirektör Agneta Jansmyr, Elisabeth Gustafsson, sjuksköterska, Maria Palmérus, verksamhetschef och Rebecca Hallström, sjuksköterska, samtliga från infektionskliniken.
De fick årets hållbarhetspris med miljöinriktning! Maria Ström och Barbro Lundström, vårdenhetschefer, Hannah Ericsdotter Forsén, sjuksköterska, Maria Ekelund, verksamhetschef och Lisa Eifrém, barnsjuksköterska, samtliga från neonatalvårdsavdelningen, regiondirektör Agneta Jansmyr, Elisabeth Gustafsson, sjuksköterska, Maria Palmérus, verksamhetschef och Rebecca Hallström, sjuksköterska, samtliga från infektionskliniken. Foto: Marit Staaf
De fick årets hållbarhetspris med miljöinriktning! Maria Ström och Barbro Lundström, vårdenhetschefer, Hannah Ericsdotter Forsén, sjuksköterska, Maria Ekelund, verksamhetschef och Lisa Eifrém, barnsjuksköterska, samtliga från neonatalvårdsavdelningen, regiondirektör Agneta Jansmyr, Elisabeth Gustafsson, sjuksköterska, Maria Palmérus, verksamhetschef och Rebecca Hallström, sjuksköterska, samtliga från infektionskliniken. En av de två mottagarna av hållbarhetspriset, infektionskliniken, representerade av Elisabeth Gustafsson, Rebecca Hallström och Maria Palmérus, hyllas av regionfullmäktiges presidium; Håkan Sandgren och Hans Rocén ( i bakgrunden) samt regiondirektör Agneta Jansmyr.Sjuksköterskan Rebecca Hallström och verksamhetschef Maria Palmérus packar infektionsklinikens låda inför den uppsökande smittspårningen av tuberkulos.Barnsjuksköterskan Lisa Eifrém och sjuksköterskan Hannah Ericsdotter Forsén ställer in nappflaskor med mjölk i kylskåpet på neonatalavdelningen, Länssjukhuset Ryhov. Numera är flaskorna av glas istället för plast.

Infektionskliniken har ett tuberkulosteam som smittspårar genom att resa ut i länet. Det sparar resor motsvarande ett varv runt jorden – varje år! Neonatalavdelningen har bytt ut alla sina nappflaskor från plast till glas. Två miljöåtgärder som belönades med hållbarhetspris med miljöinriktning 2017, på vardera 15 000 kronor, i samband med regionfullmäktiges sammanträde 26 september 2017.

– Vi har aldrig tidigare fått in så många ansökningar om hållbarhetspriset, vilket är jätteroligt. Bland ansökningarna finns många bra tankar kring att minska antalet resor, hushålla med resurser och återanvända material, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Presenterade sina arbeten

Infektionskliniken och neonatalvårdsavdelningen, båda på Länssjukhuset Ryhov, får dela på årets hållbarhetspris med miljöinriktning. Priset delades ut i samband med regionfullmäktige, där pristagarna också fick presentera sina arbeten.

Infektionskliniken har satsat på ett tuberkulosteam som reser ut i länet för smittspårning, istället för att alla personerna ska kallas till kliniken. Varje enskild smittspårning kan generera 15 till 100 patientkontakter. Under 2015-2016 gjorde kliniken 27 olika smittspårningar där teamet åkte ut och tog prov på totalt 412 personer.

Sparar ett varv runt jorden – varje år!

Detta arbetssätt sparar resor motsvarande ett varv runt jorden – varje år, och ger dessutom mer effektivt arbete.

– Vi måste alltid beakta hållbarhetsaspekten i det vi gör. Det känns jätteroligt att våra engagerade medarbetare uppmärksammas på detta sätt, säger Maria Palmérus, verksamhetschef för infektionskliniken.

Regionfullmäktige konstaterar i sin motivering att tuberkulosteamet ger vinster för såväl miljö som ekonomi och folkhälsa.

Neonatalavdelningen, har valt att byta ut alla sina nappflaskor, omkring 300 stycken, från plast till glas, och samtidigt bytt ut skålar från plast till rostfritt.

– Jätteroligt. Detta trodde vi inte, säger barnsjuksköterskan Lisa Eifrém och sjuksköterskan Hannah Ericsdotter Forsén, som arbetat med utbytet.

Minska plasten och kemikalieexponeringen

Skälet var att minska plastförbrukningen. Plastflaskorna blev lätt slitna och kasserades med jämna mellanrum. Att inte riskera att utsätta barnen för kemikalier som plasten släpper ifrån sig, är ett annat skäl.

– När jag var hemma föräldraledig började jag tänka lite mer på plastanvändandet och vad det innebär, med de kemikalier som plasten innehåller, säger Lisa Eifrém.

Regionfullmäktige konstaterar att pristagaren arbetat för sund livsmiljö och klokt resurstänkande, helt i enligt med målet i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020.

Läs mer och se filmer:

Uppsökande smittspårning av tuberkulos ger hållbarhetspris

Glas istället för plast ger hållbarhetspris