”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”

Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger.
Sofia Wixe, Tommy Eriksson och Sophia El Masry är några av medarbetarna på regional utveckling, Region Jönköpings län, som arbetar med att utveckla Jönköpings län utifrån de möjligheter som medlemskapet i EU ger. Foto: Mikael Bergström

Ungefär 60 procent av de beslut som tas i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige är påverkade av EU-regler. Region Jönköpings län arbetar på en rad områden för att utvecklingen i Jönköpings län ska dra nytta av de möjligheter som medlemskapet i EU ger.

– EU påverkar vårt vardagsliv, även om vi inte tänker på det. Europaforum, som vi arrangerade, konstaterade att EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken, säger Sofia Wixe, internationell samordnare på Region Jönköpings län”.

Hon och hennes kollegor arbetar i olika kanaler för att tillvarata Jönköpings läns intressen i EU-samarbetet. Det handlar bland annat om att locka hit utländska investeringar, öka sysselsättningen, kunskapen och delaktigheten i den demokratiska processen.

Europaforum en viktig satsning

Europaforum som Region Jönköpings län för första gången arrangerade våren 2017, med sakkunniga och politiker från alla län i Småland, Blekinge och Halland, var en strategisk satsning för att fördjupa sig i samverkan, delaktighet, sammanhållningspolitik och andra aktuella EU-frågor.

Småland, Blekinge och Halland driver också tillsammans ett kontor i Bryssel, ett nav för sakkunniga tjänstemän och politiker som vill ha information eller kontakter inom EU.

Brysselkontoret tar uppdrag

Tommy Eriksson, projektledare på Region Jönköpings län för ”Utländska direktinvesteringar i Jönköpings län”, tog hjälp av Brysselkontoret för att hitta samarbetspartners, bland annat inom besöksnäringar.

–  I mitt projekt är alla företag välkomna, men tröskeln är förstås lägre om det är företag från annat EU-land. Vårt handelsutbyte med länderna i EU är starkt. Med Brexit måste vi vara proaktiva och vara ett alternativ för de företag som väljer att lämna Storbritannien.

AER tillvaratar regionernas intressen

Region Jönköpings län är sedan länge medlem i AER, Assembly for European Regions, den största lobbyorganisationen för att tillvarata regionernas intressen i EU.

Just nu är sammanhållningspolitiken aktuell, det verktyg som syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU, och som står för en tredjedel av budgeten.  

– Vi har antagit ett dokument till EU-kommissionen om AER:s hållning att vi vill ha fonderna kvar, eftersom de är viktiga för den regionala politiken, säger Sofia Wixe.

Fria rörligheter

Att EU-parlamentet en gång hade synpunkter på bland annat krokiga gurkor och knöliga morötter har etsat sig fast i mångas medvetande. Men det är inte lika känt att de slopade roamingavgifterna är ett EU-beslut.

– Det handlar i grunden om de fyra fria rörligheterna för medborgare, tjänster, varor och kapital, säger Sophia El Masry, EU-informatör och ansvarig för Europa Direkt i Jönköpings län.

Europa Direkt sprider kunskap

Här är invånarna i Jönköpings län målgruppen för att sprida kunskap och öka engagemanget och delaktigheten i EU:s processer.

Ett sätt att sprida kunskap är Model EU, där gymnasieelever tävlar i kunskap om EU. Ett annat sätt är de otaliga föreläsningar hon håller i skolor över hela Jönköpings län om EU.

Riktade informationsinsatser för lärare och andra yrkesgrupper och ”demokratisoppor” för allmänheten är andra sätt att nå olika målgrupper.

– Det har visat sig lyckat att kombinera kunskap och mat, säger Sophia El Masry.

Läs mer:

”EU är den fjärde nivån i inrikespolitiken”