Förändrade arbetssätt ger arbetsmiljö med högt betyg

Två undersköterskor står vid en patientsäng
Undersköterskorna Christina Åhlander och Jolanta Kostiw tar hand om en patient på medicin- och geriatrikkliniken i Värnamo och förbereder en förflyttning med hjälp av ett lyftskynke. Foto: Johan W Avby

Genom förbättrad fysisk miljö, ändrade rutiner och arbetsfördelning har de cirka hundra medarbetarna inom slutenvården på medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus skapat en arbetsmiljö som får högt betyg i medarbetarundersökningar.

Region Jönköpings län har under 2016 och första halvåret 2017 genomfört projektet Rätt använd kompetens, RAK, i syfte att skapa en öppenhet för nya arbetsformer, flexibla arbetssätt och ny kompetens.  Att omfördela arbetsuppgifter mellan olika professioner kan underlätta arbetet med att nå en effektiv, tillgänglig och säker vård.

Medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus har varit en av piloterna för RAK.

"Rätt personer gör rätt saker"

– Nu gör rätt personer rätt saker, vilket ger bättre flyt på avdelningarna, säger verksamhetsutvecklare Karin Carlsson.

Arbetsterapeuter har tagit över vårdplanering och de kliniska apotekarna har utökat sin tid på avdelningarna, vilket underlättat för sjuksköterskorna. Undersköterskorna har fått ett utökat ansvarar där de bland annat upprättar vårdplaner inom vissa områden. De arbetar även som receptionister och fungerar då som spindeln i nätet på enheten och sköter många kontakter. Även vårdadministratörernas arbetsuppgifter har förändrats under tiden.

Mentorskap för sjuksköterskor 

Detta tillsammans med en stor ombyggnation av de fyra vårdavdelningarna och ett mentorskap för nyanställda sjuksköterskor har gjort att arbetsmiljön förbättrats kraftigt enligt de mätningar som arbetsmiljöenheten i Region Jönköpings län har gjort vid tre tillfällen. Det handlar om allt ifrån arbetsbelastning och samarbete till stöd från arbetsledningen och möjligheten att utvecklas i sitt arbete.

– Upplevelsen av hög arbetstakt har förbättrats, säger Patrik Haraldsson, sjukgymnast på arbetsmiljöenheten. Generellt har vi inte tidigare sett så stora förbättringar på någon annan av de cirka 50 arbetsplatser som vi gjort mätning på.  När det handlar om stödet från arbetsledningen är det en mycket stor förbättring. Så vi är jätteimponerade av det arbete som gjorts.

Läs mer:
Arbetsförändringar gav stor förbättring av arbetsmiljön