Forskarfredag bjöd på vetenskap med stor bredd

Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar när de klev in i Upptech:s experimentverkstad. Under ledning av pedagog Camilla Olander skulle de ta fram pH-värdet på en rad saker.
Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar när de klev in i Upptech:s experimentverkstad. Under ledning av pedagog Camilla Olander skulle de ta fram pH-värdet på en rad saker. Foto: Johan W Avby
Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar när de klev in i Upptech:s experimentverkstad. Under ledning av pedagog Camilla Olander skulle de ta fram pH-värdet på en rad saker.Ambulanssjuksköterska Håkan Bäck demonstrerade all den utrustning som en ambulans har. Zaga Heimdahl från Per Brahegymnasiet fick prova en så kallad vacuumsplint, för att fixera en arm. Så här kan vi hjälpa barn till bättre skolresultat! Sofia Lager Millton, FoU-ledare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län berättar om pilotprojektet Letterbox club, där barn får paket med böcker och spel för att stimulera deras utveckling. En satsning som nu ska spridas i Sverige.Spännande, tyckte Eva Lindqvist från Kommunal utveckling (längst till höger) en av många som stannade hos Elisabeth Norén och Sara Mernelius från laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, för att testa att få fram DNA ur jordgubbar.Martina Boström, lektor och forskare på Hälsohögskolan, lät gymnasieeleverna skriva ner det första de tänkte på när de hör ”äldreboende”, apropå forskningen om Smart Housing, äldreboende i glas och trä utifrån de äldres perspektiv. Sedan blev det tävling i att bygga på höjden.Malin Lager, biomedicinsk analytiker och doktorand, berättade om fästingar och fick bland annat svara på frågor om de sjukdomar de är förknippade med.På Science Café avlöste forskarna varandra med korta anföranden. Duncan Levinsohn, lektor i företagsekonomi, slog ett slag för följeforskning, och uppmanade deltagarna att koppla in forskare redan när projekt startar.Science After work. Barnonkologen Margaretha Stenmarker berättade om unga vuxnas erfarenheter av cancerbehandling i barndomen, och hur det påverkat dem senare i livet. Sex forskare gav korta presentationer om bland annat larmsamtal till SOS Alarm, äldre och IT och ungas upplevelser av tvångsvård på särskilt ungdomshem.Ulla Hansson Green, från Futurum, Region Jönköpings län, Maria Nordström, Jönköping University och Lisa Andersson, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, var nöjda projektledare för Forskarfredag.

I Jönköpings län pågår forskning med stor bredd. Ett 40-tal forskare bjöd på ett smakprov under Forskarfredag 30 september 2016, där besökarna kunde komma och gå och välja från en mängd programpunkter under bland annat Science Café och Science After work.

Hur är det nu. Är citron surt eller basiskt? Hur är det med fönsterputs och kaffe? Det var en lång lista med saker som besökarna på Science center Upptech i Jönköping först skulle gissa på och sedan undersöka själva i pH-labbet.

Syskonen Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar innan de slog sig ner med protokoll och mätglas för att försöka pricka in pH-värden på den långa skalan med hjälp av pedagogen Camilla Olander.

Premiär för Upptech

Upptech deltog för första gången när Forskarfredag genomfördes för femte året i Jönköpings län. Här kan alla från förskoleålder och uppåt pröva på naturvetenskapliga experiment, och denna dag satsade man på ”after school” med experimentstationer.

– Vi har också två föreställningar, säger Margareta Wretmo, pedagog på Upptech. Dels ”Nobelväskans hemlighet”, med en resa i Alfred Nobels spår, en föreställning vi åker ut till årskurs 2 med. Dels vetenskapsteater ”Hållbar om 30 år”, om hållbar utveckling och hur det ser ut 2046.

På Jönköping University startade Forskarfredag med en forskarmässa. I Campus arena tog forskare emot gymnasieelever som ville veta mer om allt ifrån fästingar till DNA i jordgubbar eller hur man bygger smart för äldre.

Hållbart boende för äldre

– Smart Housing är ett innovationsprojekt för utveckling av hållbarhet i glas och betong. Vi vill bygga ett åldersbeständigt boende utifrån äldres perspektiv. Det handlar inte bara om arkitektur utan också om hur man vill bli mottagen i sitt behov av vård och omsorg, säger Martina Boström, lektor och forskare på Hälsohögskolan.

Hos Malin Lager, biomedicinsk analytiker och doktorand, kunde besökarna lära sig allt om fästingar.

– Jag jobbar med hur vi kan förbättra diagnostiken för de som får en borreliainfektion, det är 65 000 i Europa varje år, samt ett mörkertal. Men i dag pratar jag om fästingar i stort och smått och får rätt mycket frågor om fästingburna sjukdomar, säger hon.

Bokpaket ger bättre skolresultat

Hur ska socialt utsatta barn få stöd för att förbättra sina skolresultat? I England är Letterbox club en framgångsrik metod. Kommunal utveckling inom Region Jönköpings län har tagit fram en svensk modell, där barn får ett paket med böcker och spel för att stimulera både läsning och kunskapen i matematik.

– Vi har genomfört ett pilotprojekt med 77 barn i Jönköpings län, och ska nu göra en större omgång med spridning i Sverige, säger Sofia Lager Millton, FoU-ledare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län.

Under eftermiddagen var det dags för Science Café på länsmuseet i Jönköping. Sex forskare berättade under 10 minuter var om så skilda ämnen som fästingburna infektioner, möjligheterna med interaktiv research, hur underhållning också kan vara lärande, och om de historiska gränskrigen i Småland.

”Koppla in forskare från början”

Duncan Levinsohn, lektor i företagsekonomi på Jönköping International Business School, JIBS, talade sig varm för följeforskning, alltså att ett projekt följs från början till slut av forskare.

– Ofta blir det ett effektivare projekt och man lär sig mer om man knyter en forskningskompetens till sig från början. Ta kontakt med Jönköping University och se om det finns någon forskare som kan delta i ert projekt, uppmanade han besökarna på Science Café.

Det är femte året som Region Jönköpings län, Jönköping University och länets kommuner arrangerar Forskarfredag. I år fanns aktiviteter i Jönköping, Eksjö och Skillingaryd.

”Visa på karriärmöjligheter”

– Detta är ett viktigt tillfälle att berätta om all den forskning som bedrivs i Jönköpings län. Allmänheten och forskare får möjlighet att träffas, forskarna får berätta om sina arbeten och det finns möjlighet att ställa frågor, säger Ulla Hansson Green, en av projektledarna. Vi vill också visa på de karriärmöjligheter som finns i yrken inom hälso- och sjukvården. Dessutom får forskarna träna på att presentera sina arbeten på ett populärvetenskapligt sätt.

MIKAEL BERGSTRÖM

Texten publicerad i september 2016