Glada stipendiater på Högskolans avslutning

Bild på två studenter.
Grattis Hanna Goitom och Alinde Wändal som fick stipendium för bästa uppsats i omvårdnad med uppsatsen Livet med urinkateter – en komplex livssituation. Foto: Lisa Andersson
Bild på två studenter.Två nyexaminerade sjuksköterskor.

Malin, Jenny, Hanna och Alinde var extra glada när Hälsohögskolan hade sin examensavslutning under fredagen 9 juni 2017. De fick nämligen stipendium från Region Jönköpings län och länets kommuner för bästa uppsats.

Malin Almgren och Jenny Olsson premierades för bästa uppsats i arbetsterapi Hanna Goitom och Alinde Wändal för bästa uppsats för bästa uppsats i omvårdnad. Dessutom fick Hanna Goitom stipendium som bästa student tillsammans med Elina Kangas.

Inspirera till fortsatt arbete och utveckling

Region Jönköpings län vill stimulera studier, forskning och utvecklingsarbete av olika slag inom området hälsa och vård och hoppas att stipendierna ska inspirera till fortsatt arbete inom hälso- och sjukvården, med fördel i vår egen region.

Kommunerna i länet delar gemensamt ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter. Det är en del i arbetet att utveckla en evidensbaserad praktik; att uppmuntra studenter att studera aktuella frågeställningar i praktiken. Det ger bra kontakter hos framtida arbetsgivare och vi vill uppmuntra studenterna att söka sig till kommunerna i Jönköpings län.

Årets stipendiater

Bästa student: Elina Kangas och Hanna Goitom.

Bästa uppsats i arbetsterapi: Malin Almgren och Jenny Olsson med uppsatsen ”Gymnasieungdomars upplevelse av aktivitetsbalans”.

Bästa uppsats i omvårdnad: Hanna Goitom och Alinde Wändal med uppsatsen ”Livet med urinkateter – en komplex livssituation”.

I samband med avslutningen delades kommunernas stipendier för bästa uppsats ut av utvecklingschef Ola Götesson, Kommunal utveckling. Regionens stipendium för bästa student delades ut av Hans Rocén (M), ordförande i regionfullmäktige.