Hållbarhet styr ny delupphandling av serviceresor

Två servicefordon för sjukresor utanför entrén till länssjukhuset Ryhov
I den nya delupphandlingen för serviceresor premieras användningen av fossilfritt bränsle. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län gör en ny upphandling av serviceresor inom länet. Det beslutades vid det senaste sammanträdet i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

I linje med det nyligen antagna programmet för hållbar utveckling, styr den nya upphandlingen mot klimat- och hållbarhetsmålen. Programmet innebär bland annat att Region Jönköpings län ska öka andelen förnybara drivmedel, vilket inom kollektivtrafiken exempelvis sker genom kravställande i upphandlingen av serviceresor.

Serviceresor är en viktig samhällsfunktion och delupphandlingen  omfattar både färdtjänst, sjukresor, närtrafik samt anropsstyrd och linjelagd trafik på Visingsö till ett värde motsvarande ca 24 miljoner kronor per år, säger Anna-Karin Malm, serviceresechef vid Jönköpings Länstrafik. 

Bränslebonus och elbuss 

Uppdraget att bedriva och utveckla kollektivtrafiken  utgår från Region Jönköpings vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” där hållbarhet är en betydelsefull aspekt. Några av nyheterna i underlaget är att trafiken på Visingsö kommer att köras med elbuss, samt att en  bonus införs för kvalitet och bränsleval. Bonustrappan innebär att bränslevalet mäts efter en fossiltrappa, vilket betyder att ju mer fossilfritt bränsle som används,  desto högre bonus erhålls. 

Upphandlingen av elbuss till Visingsö och en bonustrappa för att öka andelen förnyelsebara drivmedel i serviceresor,  är en viktig del Region Jönköpings läns omställning för att klimatanpassa verksamheten  och minska vår klimatpåverkan, säger Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Tilldelningsbeslut planeras i december 2017. Avtalsstart är 1 september 2018 med en avtalstid om 4 år.

Kontakt:

Rune Backlund
Ordförande nämnden för trafik, infrastruktur, miljö
070-279 61 57
rune.backlund@rjl.se

Anna-Karin Malm
Serviceresechef, Jönköpings Länstrafik
010-241 56 05
annna-karin.malm@jlt.se