Joakim Silva ny HR-direktör i Region Jönköpings län

Joakim Silva kommer från årsskiftet att tillträda tjänsten som ny HR-direktör, det beslutades vid Regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2017. Joakim Silva arbetar idag som HR-chef inom Helsingborgs stad, bland annat med ansvar för kompetensförsörjning och chefsrekrytering inom skol- och fritidsförvaltningen.

I uppdraget som HR-direktör för Region Jönköpings län kommer Joakim Silva att ansvara för organisationens övergripande HR-processer, strategisk utveckling av arbetsgivarvarumärket, kompetensförsörjning och det långsiktiga, strategiska arbetet med att utveckla och behålla chefer och medarbetare.

– Det är med glädje vi knyter Joakim till oss, säger Agneta Jansmyr, regiondirektör. Med sin bakgrund som personalchef och HR-chef inom såväl Helsingborgs stad, Högskolan Kristianstad som Region Skåne, besitter han bred kompetens och erfarenhet av systematiskt HR-arbete och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

"Läkarutbildningen ger nya möjligheter"

I den nuvarande rollen som HR-chef vid skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad ansvarar Joakim Silva för det operativa och strategiska HR-arbetet vid skol- och fritidsförvaltningen med 5000 medarbetare.

– Jag ser fram emot uppdraget inom Region Jönköpings län där inte minst möjligheterna inom området kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården lockar mig. Med den kommande läkarutbildningen i länet ser jag goda möjligheter att knyta studenter till länets sjukhus och primärvård och ytterligare stärka Region Jönköpings län som en attraktiv arbetsgivare.

Joakim Silva är 47 år och tillträder sin tjänst 1 januari 2018.

Kontakt
Agneta Jansmyr, regiondirektör
0730-92 40 70

Joakim Silva
010-242 41 51