Kirurgveckan i Jönköping utvecklar svensk sjukvård

Erik Wellander och Lina Westman, kirurger och kirurgveckogeneraler, leder Kirurgveckan i Region Jönköpings län tillsammans med Claes Jönsson, ordförande i Svensk kirurgisk förening.
Erik Wellander och Lina Westman, kirurger och kirurgveckogeneraler, leder Kirurgveckan i Region Jönköpings län tillsammans med Claes Jönsson, ordförande i Svensk kirurgisk förening. Foto: Mikael Bergström
Erik Wellander och Lina Westman, kirurger och kirurgveckogeneraler, leder Kirurgveckan i Region Jönköpings län tillsammans med Claes Jönsson, ordförande i Svensk kirurgisk förening. Ari Leppäniemi, professor i Helsingfors, diskuterade behandlingen av blindtarmsinflammation, tillsammans med Roland Andersson, professor och kirurg, och Manne Andersson, kirurg i Region Jönköpings län. Nu är den här, Kirurgveckan i Jönköping, sjöng gospelkören förklädda till kirurgisk personal, som inledningen på den vecka när kirurger, sjuksköterskor och vårdadministratörer ska diskutera utvecklingen av svensk kirurgi.

Måndag 21 augusti samlades över tusen kirurger och flera hundra sjuksköterskor och vårdadministratörer på Elmia i Jönköping för årets Kirurgvecka, där utvecklingen inom kirurgi, i form av forskningsresultat, arbetsmetoder och nya material diskuteras.

– Svensk sjukvård står inför olika utmaningar. Därför är det extra roligt att vara i Region Jönköpings län, som under lång tid varit en av de mest drivande och utvecklande regionerna i Sverige, och väldigt framgångsrika i olika nationella kvalitetsjämförelser. När vi nu ska diskutera kirurgins framtid känns det därför naturligt att vara här, säger Claes Jönsson, ordförande i Svensk kirurgisk förening.

Syftet med kirurgveckan är att både granska och utveckla svensk kirurgi.

– Vi har flera teman som pågår samtidigt och medverkan från en rad delföreningar, sektorer och närliggande specialiteter. Vi lägger mycket kraft på att lyfta fram det som är modernt och spännande inom de olika subspecialiteterna. Ett av våra viktiga teman i år är länskirurgi, och då är det extra roligt att vi är på en plats där man tagit denna fråga ytterligare ett steg, säger Claes Jönsson.

Koncentration av operationer

En tydlig nationell utveckling är att olika kirurgiska ingrepp koncentreras till färre enheter, så kallad nivåstrukturering.

– Detta sker för att få större volymer och därmed högre kvalitet, samtidigt som det också påverkar klinikernas förmåga att bedriva akutsjukvård. Det är en av alla angelägna frågor vi diskuterar under den här veckan, säger Claes Jönsson.

2004 var Kirurgveckan senast i Jönköping. När den nu återkommer är det med ett stort lokalt arbete av kirurgkliniken i Region Jönköpings län.

Erik Wellander och Lina Westman, kirurger i Region Jönköpings län och kirurgveckogeneraler, såg fram emot en vecka fylld av möten med kollegor och diskussioner om framtidens kirurgi.

”En vetenskapligt givande vecka”

– Det är en stor glädje att så många har kommit hit. Vi hoppas på en bra och vetenskapligt givande vecka, säger Erik Wellander.

En målande beskrivning om hur en vanlig arbetsvecka ser ut för en kirurg, gav Lina Westman i sitt invigningstal. Om många timmar i operationssalen, där tid och rum lätt glöms, i målsättningen att göra det bästa för patienten, i många fall med en friskförklaring som resultat.

– Man lär sig hela tiden nya saker, och vi har ofta väldigt trevligt på jobbet, säger Erik Wellander.

Det nationella införandet av standardiserade vårdförlopp, SVF, i cancersjukvården har påverkat kirurgin mycket.

Paneldiskussion om vårdförlopp

– Vi i Region Jönköpings län var tidigt ute och har fått bra resultat. Vi arrangerar därför en paneldiskussion om SVF-förlopp under veckan, säger Lina Westman.

Blindtarmsinflammation är ett annat exempel där forskningen i Region Jönköpings län ligger i framkant. Därför inledde också Roland Andersson, kirurg och professor, Kirurgveckan, med en föreläsning om behandlingen av blindtarmsinflammation, tillsammans med kollegan Manne Andersson och professor Ari Leppäniemi från Helsingfors.

Stor kunskap om blindtarmsinflammation

– Många tycker kanske att blindtarmsinflammation är ett litet problem som det finns bra behandling för.  Men misstänkt blindtarmsinflammation är en väldigt vanlig sjukdom som är resurskrävande att hantera. Små förändringar i handläggningen kan därför få stor ekonomisk betydelse, förklarar Roland Andersson.  Vi blir mer och mer medvetna om att många patienter går omkring med blindtarmsinflammation som läker ut spontant. Så de senaste 25 åren har vi mer än halverat antal blindtarmsoperationer i Jönköping. Nu är utmaningen att behålla den här nivån.