Kjell Ivarsson - ny sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård

Kjell Ivarsson har utsetts till ny sjukvårdsdirektör för verksamhetsområdet Kirurgisk vård.

Kjell Ivarsson

Kjell Ivarsson är chef för närsjukvården inom Region Halland sedan 2014. Bland tidigare chefsuppdrag kan nämnas verksamhetschef för akutcentrum och tillförordnad/biträdande sjukhuschef, båda vid Helsingborgs sjukhus, ambulansöverläkare med huvudansvar för trauma inom Region Skåne och divisionschef för specialiserad närsjukvård i Skånevård Sund.

Han är född 1960, gift och bor i Löddeköpinge i Skåne.

Kirurgisk vårds tillförordnade sjukvårdsdirektör Birgitta Lagerqvist slutar i april och ekonomichef Jonas Almgren tar då över den funktionen tills Kjell Ivarsson är på plats, troligen i slutet av sommaren 2017.

Välkommen!

– Jag hälsar Kjell välkommen till vår region och är mycket glad över att kunna knyta honom till oss, säger regiondirektör Agneta Jansmyr. Hans långa erfarenhet av att vara chef och ledare i hälso- och sjukvård och hans breda erfarenhet av såväl kirurgi som närsjukvård kommer att betyda mycket i vårt fortsatta utveckling för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Läkare med stort intresse för patientflöden

Kjell Ivarsson är från början sjuksköterska, läkare sedan 1995 och specialist i kirurgi sedan 2004.

Han har ett stort intresse för hur forskning bidrar till utvecklingen och vitaliserar verksamheten. Han disputerade 2003 med en avhandling som visar immunologiska effekter vid lokalbehandling av levertumörer och han ingår i en forskargrupp runt flödeslogistik på akutmottagningen och patientupplevelse inom sjukvården.

Som läkare intresserade Kjell sig tidigt för det akuta flödet av patienter. De senaste åren har han bland annat ingått i SKL:s grupp för "Akut förbättring", ett nationellt projekt för bättre patientflöden på akutmottagningar.

– För mig är det oerhört viktigt att se vården som en helhet, med kirurgin som en viktig del inom akutsjukvården. Akutsjukvården är en komplex verksamhet som är nödvändig för att resten av sjukvården ska kunna fungera, säger han.

Vad lockar med nya jobbet?

– Det känns roligt att få förtroende att leda Kirurgisk vård, det är lite som att komma tillbaka till min specialitet. Jag har jobbat en del tillsammans med personer från Region Jönköpings län, regionen är framåt, drivande och med värderingar jag delar. Det bärande för mig är att göra skillnad för patienten, jag brinner för ständiga förbättringar. Region Jönköpings län är i framkant inom många områden, med patienten i fokus och ni jobbar i flöden istället för i stuprör.

Dina bästa egenskaper som ledare och chef?

– Jag är entusiasmerande och lyssnande, genuint intresserad, sätter tydliga mätbara mål och litar på dem som får uppdragen. Och jag känner stor glädje när jag ser att min omgivning och medarbetarna växer! Det är mina hörnstenar.

Kontakt

Agneta Jansmyr
0730-92 40 70

Kjell Ivarsson
0730-26 42 52

Texten publicerad 15 mars 2017.