Kortare väntetider till psykiatriska öppenvården

Kvinna i svart  klänning och uppsatt hår, samt man i svart kavaj  samtalar med kvinna som syns oskarp i förgrunden.
Överläkare Per Svensson deltar under patientens möte med specialistsjuksköterska Magdalena Juris för att stämma av medicinering och fortsatt behandling. Bilden är arrangerad. Foto: Johan W Avby

Under det senaste året har väntetiden till läkare inom allmänpsykiatriska öppenvården i Jönköping minskat ordentligt – från minst sex månader till inom en månad. Detta tack vare ett nytt arbetssätt där ett team av vårdpersonal arbetar tillsammans för patientens bästa. För patienten innebär det att snabbt få hjälp utifrån sitt behov, och därefter en stadig kontakt med samma läkare under hela vårdtiden.

Klockan är 8.00 en fredagsmorgon på allmänpsykiatriska öppenvården i Jönköping. Överläkare Per Svensson har redan hunnit med ett möte med specialistsjuksköterska Magdalena Juris för att stämma av en patients medicinering och fortsatta behandling. Under dagen kommer Per att ha tre liknande möten med behandlare inom psykiatri, och delta på tre vårdmöten för att hjälpa patienter som har det extra svårt. För drygt ett år sedan hade vardagen sett annorlunda ut.

– Blev en patient försämrad fick vi antingen sätta upp patienten i vår långa kölista, eller också skicka hen vidare till psykiatriska akutenheten. Inget av detta kändes bra. Nu har vi mer luft i systemet och kan ordna en läkartid snabbt för den som är akut sjuk, säger enhetschef Camilla Lind.

Lösning på en ohållbar situation

Hösten 2015 införde två av de fyra teamen inom allmänpsykiatriska öppenvården i Jönköping ett förändrat arbetsätt där återkommande patienter i första hand bokas in hos sin behandlare, istället för hos läkare. Det kan handla om besök till exempelvis specialistsjuksköterska, skötare, psykolog, kurator eller arbetsterapeut. Läkaren gör sedan ett kort inbokat besök vid de vårdtillfällen som kräver det.

Det nära samarbetet mellan behandlare och läkare gör inte bara att patienten får tid hos en läkare snabbare. Det gör också att alla känner ett ansvar för patienten som ett team. Och patienten slipper bli skickad runt till olika läkare.

– Det är svårt för en patient att bygga förtroende för vården när hen hela tiden träffar olika personer. Till slut är risken att patienten drar sig för att söka hjälp. På det sätt vi jobbar nu skapar vi en bättre kontinuitet. Det visar sig dels i goda behandlingsresultat och dels i att det inte längre är lika många besök som uteblir, säger Per. Magdalena instämmer.

– Genom att jag är med på läkarbesöken och får samma information, kan jag utvärdera bättre och ge ett ännu bättre stöd till patienten. Jag upplever att det blir en tryggare upplevelse för patienten.

Både Per och Magdalena tycker att deras arbete har blivit mer stimulerande sedan de började jobba mer tillsammans. Och det verkar locka fler.
– Vi har många fler sökanden på de jobb vi annonserar ut. Många lockas av vårt sätt att arbeta och vi har blivit en mer attraktiv arbetsplats helt enkelt, säger Camilla.

Digitala möjligheter frigör tid i vården

I framtiden ser Camilla och Per flera utvecklingsmöjligheter som skulle frigöra mer tid för vårdpersonalen.
– Jag skulle vilja införa drop-in – inte bara till läkare utan även till all annan personal. Jag tänker att en viss del av arbetstiden alltid ska vara oplanerad, så att vi ännu bättre kan finnas där för patienten när de som mest behöver oss, säger Camilla.

Per vill satsa mer på digitala arbetssätt för att ta hand om de som av olika anledningar inte kan ta sig till vården. KBT via Internet är ett sådant arbetssätt som enheten precis ska börja använda.
– Det tror jag är ett stöd som kan hjälpa många patienter. Och det frigör tid till de patienter som är mer akut sjuka.