Kristina Athlei utses till ny regional utvecklingsdirektör

Kristina Athlei har utsetts till ny regional utvecklingsdirektör vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2017. Kristina Athlei kommer närmast från uppdraget som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen.

I sin nya roll ansvarar Kristina Athlei för Region Jönköpings läns utvecklings- och tillväxtarbete. Uppdraget innebär bland annat att leda det regionala utvecklingsarbetet i frågor som rör länets attraktivitet, näringslivsutveckling, kunskap och innovation.

– Jag är mycket glad att kunna hälsa Kristina välkommen till oss, säger Agneta Jansmyr, regiondirektör. Kristinas erfarenhet av driva utvecklingsfrågor för att skapa attraktivitet och hållbar tillväxt kommer att vara en stor tillgång i det fortsatta arbetet med förverkligandet av vår vision om ett bra liv i en attraktiv region.

"Spännande och dynamisk region"

Kristina Athlei har som förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen arbetat brett för att driva en hållbar utveckling och skapa tillväxt inom de gröna näringarna i Västra Götalandsregionen. I arbetet har ingått samverkan med universitet och högskolor, utveckling av affärs- och innovationssystem och projektverksamhet. Dessförinnan arbetade hon som chef för Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd, bland annat med ansvar för kommunens strategiska kompetensförsörjningsarbete i samverkan och nätverk med länets kommuner.

– Det känns väldigt stimulerande att få förtroendet att leda det regionala utvecklingsarbetet i Jönköpings län. Vi lever och verkar ju i en spännande region där okonventionella lösningar och samarbeten i en dynamisk företags- och utbildningsmiljö skapar unika förutsättningar. Jag ser uppdraget som viktigt, spännande och väldigt lockande, säger Kristina Athlei.

Kristina Athlei är 46 år och bor i Habo med sin familj. Hon tillträder sin tjänst senast den 1 januari 2018. 

Kontakt
Agneta Jansmyr, regiondirektör
0730-92 40 70

Kristina Athlei
0700-82 28 89