Länssjukhuset Ryhov deltog i stor klinisk prövning av syrgas vid hjärtinfarkt

Patienter med misstänkt hjärtinfarkt och utan nedsatt syresättning i blodet har ingen fördel av att få syrgas som en del av behandlingen. Det är slutsatsen i en stor svensk klinisk studie där Länssjukhuset Ryhov bidragit med nästan 400 patienter.

– Det känns tryggt att säga att syrgas inte verkar nödvändigt hos patienter som har en syresättning på 90 procent eller över, vilket var ett inklusionskriterium i vår studie. Så jag tror nog att rekommendationen kommer att ändras enligt våra resultat, säger Robin Hofmann, kardiolog vid Södersjukhuset i Stockholm till tidningen Dagens Medicin, när han måndag 28 augusti presenterade resultatet på European Society of Cardiology i Barcelona.

Syrgas har av tradition ingått i behandlingen för patienter med akut hjärtinfarkt i hela världen. Men det finns ingen vetenskaplig evidens för om det är bra eller inte.

Studie startade 2013

2013 startade därför forskare vid Södersjukhuset i Stockholm en stor studie om syrgasens effekter, Deto2x-Ami kallad.

Jörg Lauermann, överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov och hjärtsjuksköterskan Camilla Hedberg blev inkopplade i egenskap av registeransvariga för det nationella hjärtregistret, Swedheart, där alla bypass-operationer, kranskärlsvidgningar och alla andra åtgärder registreras.

– Det är bra nu att vi fått besked om syrgasens roll i behandlingen av akut hjärtinfarkt, och jag tror också att det kan leda till ändrade rekommendationer. Nu väntar vi även på resultatet från några delstudier, säger Jörg Lauermann.

Patienter som kom in till medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i en studie kring syrgas vid hjärtinfarkt. Detta då under förutsättning att de hade en fullgod syresättning av blodet och inte behövde syrgas av den orsaken.

372 patienter från länet

När studien avslutades sista december 2015 ingick 6650 patienter, varav 372 från Länssjukhuset Ryhov.

– Bland de 35 kliniker som deltagit kom vi på femte plats i antalet deltagande patienter. Ett väldigt bra resultat, och väldigt roligt eftersom det handlar om en hel kedja som ska samarbeta, från ambulanspersonalen, våra tre akutmottagningar, röntgen och till oss på hjärtsjukvården, säger Jörg Lauermann. Det är väldigt roligt att vara med i en studie av något som varit standard i flera årtionden men aldrig riktigt prövats, och som efter utvärdering kan leda till att guidelines ändras.

Resultatet, att syrgas inte ger någon nytta när patienten inte har dålig syresättning, presenteras nu samtidigt på hjärtvårdskonferensen i Barcelona och i New England Journal of Medicine.

Länk till Dagens Medicin:

Ingen fördel med rutinbehandling med syrgas (nytt fönster)(Extern länk)