Leda med kvalitet som strategi: Regiondirektören lyfter hjärtefrågor i Tillitsdelegationens panel

Vårdmöte mellan läkare och äldre patient
Foto: Johan W Avby

Idag, 15 juni 2017, presenteras Tillitsdelegationens delbetänkande. I samband med överlämnandet till civilministern arrangeras också ett seminarium med panelsamtal, där regiondirektör Agneta Jansmyr medverkar. I panelen lyfts frågor om ersättning, ledning och styrning utifrån kvalitet, värderingar och tillit, samt Region Jönköpings läns arbete med personcentrerad vård.

- Vi hade besök av Tillitsdelegationen för ett par veckor sedan och berättade då om vårt arbete med kvalitet som strategi utifrån grundläggande värderingar.  Vårt arbete med personcentrerad vård presenterades, med Esther som exempel, liksom regionens erfarenheter av olika ersättningsmodeller inom vården, berättar Agneta Jansmyr. När jag fick frågan om att vara med i panelen tackade jag ja, eftersom jag tycker det är mycket viktigt med ledning och styrning utifrån öppenhet, delaktighet och förtroende.

Delegationen har regeringens uppdrag att analysera ersättningsmodellernas styrande effekter i offentlig sektor, med fokus på välfärdstjänster i kommuner och landsting.  Särskilt tittar man på hur ersättningar påverkar möjligheterna att ta tillvara medarbetarnas kompetens, förmåga och förslag till förändringar.

Seminariet sänds direkt med start klockan 13 idag och kan följas  här: Finansdepartementet(Extern länk)

Läs mer om Tillitsdelegationens arbete och delbetänkandet  här: Tillitsdelegationen(Extern länk)