Maktlistan 2017: Starkt lag sätter sjukvården i Jönköpings län på kartan

När Dagens Medicin listar sjukvårdens mest inflytelserika personer återfinns inte mindre än tre namn från Region Jönköpings län. ”Vart man än reser i världen pratar de om sjukvården i Jönköping”, skriver Dagens Medicin som placerar Agneta Jansmyr, regiondirektör, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör och Göran Henriks, utvecklingsdirektör, på listan över Sveriges 100 mäktigaste.

– Det är självklart roligt att arbetet inom Region Jönköpings län väcker intresse och får spridning både på riksplanet och internationellt, säger Agneta Jansmyr. Vi arbetar sedan många år strategiskt, uthålligt och konsekvent med kvalitet som strategi. Det handlar om att vara bäst på att förbättra, och vi är många chefer och medarbetare som tillsammans brinner för utveckling och samverkan med patientens fokus.

Nationellt inflytande på flera plan

Kunskapsstyrningen inom sjukvården hör till de viktigaste och mest aktuella nationella frågorna. Som ordförande i den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning, leder Mats Bojestig landstingens/regionernas och kommunernas arbete i frågor om samsyn och för att bästa tillgängliga kunskap alltid ska användas i mötet med patienten.

 – För mig känns det angeläget och värdefullt att arbeta tillsammans för att vi ska få en jämlik vård i Sverige, säger Mats Bojestig. 

Tillgänglighet och kvalitet nämns som starka framgångsfaktorer när Region Jönköpings län lyfts fram som ett föredöme för svensk sjukvård. Enligt Göran Henriks har det att göra med en en arbetskultur som främjar lusten och utmaningen i ständig utveckling, något som han regelbundet föreläser om runt om i världen.

 – Det är roligt att förbättringsarbetet inom Region Jönköpings län uppmärksammas och inspirerar, säger Göran Henriks.

Nästa steg är att skapa  nätverk mellan olika aktörer i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, där Region Jönköpings län nu som bäst medverkar till att skapa nya samarbetsformer.

Läs mer på Dagens Medicins webbplats: Tronskifte på Maktlistan 2017(Extern länk)