Nu kommer röntgensvaren i journalen via nätet

Sedan starten har 60 000 länsbor loggat in på 1177 Vårdguiden för att läsa sin journal. Varje dag sker cirka 1 700 inloggningar. Nu finns också svaren från röntgenklinikens olika undersökningar med bilddiagnostik.
Sedan starten har 60 000 länsbor loggat in på 1177 Vårdguiden för att läsa sin journal. Varje dag sker cirka 1 700 inloggningar. Nu finns också svaren från röntgens olika undersökningar med bilddiagnostik. Foto: Johan W Avby

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från 8 juni 2017 är det nu möjligt att även se svaren på röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Genom journalen via nätet kan alla invånare i Jönköpings län läsa journalanteckningar från de kontakter de haft med hälso- och sjukvården sedan 1 juli 2014.

Den 29 mars blev svaren på blodprover tillgängliga, vilket innebär att provsvar visas tillbaka i tiden från 2007, och nya provsvar i samma ögonblick som de blir synliga för sjukvården, och med tydlig information om vilka intervaller som är normalt för de olika proverna.

215 000 undersökningar per år

Från den 8 juni 2017 är det även möjligt att läsa svaren på alla de olika typer av bilddiagnostik som röntgen gör, totalt cirka 215 000 undersökningar per år. Svaren visas under fliken ”remisser”, och går att se från 2007 och framåt. Dessutom alla nya undersökningssvar i samma ögonblick som röntgenkliniken lämnar sitt svar.

– Detta är något som många patienter har efterfrågat, och innebär att patienten får ytterligare information som blir tillgänglig direkt. På sikt kommer även bilderna från undersökningarna på röntgen att visas, säger Inga Jonzon Eriksson, projektledare för journalen via nätet i Region Jönköpings län.

60 000 har läst

Sedan journalen via nätet startade för drygt två år sedan har 60 000 invånare i Jönköpings län loggat in och läst någon gång. Dagligen är drygt 1700 personer inne och läser i sin journal. Journalen via nätet nås genom 1177 Vårdguiden (1177.se) och inloggning med e-legitimation.