Nu rensar vi leksakslådorna från skadliga ämnen

Två kvinnor sitter framför en hög med leksaker.
Plastleksaker som känns hala eller klibbiga samt elektronik som egentligen inte är leksaker är exempel på sådant som nu rensas från leksakslådorna i Region Jönköpings läns verksamheter. Miljökemisterna Sofia Spjut och Jenny Rydh Stenström leder arbetet. Foto: Ulf Lindberg

Att rensa bort leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen är en av åtgärderna i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram för 2017–2020. Nu startar ”operation giftfria leksaker inom sjukvården”.

För fyra år sedan tog Naturskyddsföreningen initiativ till ”operation giftfri förskola”, med målet är att minska de miljögifter som barnen utsätts för. Flera kommuner och andra organisationer har hakat på och nu också Region Jönköpings län. Dels gör vi en upphandling för inköp av leksaker som är miljövänligare, och dels rensar vi bort leksaker från lekrummen. Arbetet kommer att ske successivt under fyra år i alla våra verksamheter.

– Förutom det praktiska arbetet i att rensa bort leksaker, handlar det om kunskapsöverföring – att vi lär verksamheterna vad som är viktigt att tänka på, säger Sofia Spjut som leder arbetet för giftfria leksaker inom sjukvården tillsammans med Jenny Rydh Stenström.

Stort engagemang från föräldrar

År 2007 kom striktare regler om leksaker inom EU, som skärptes ytterligare 2012. Alla leksaker som satts ut på marknaden i EU efter den 20 juli 2013 måste uppfylla kemikaliekraven i Leksaksdirektivet*. Små barn är i mycket nära kontakt med saker i sin omgivning genom att de känner och smakar på dem. Det är därför viktigt att minimera barnens exponering för skadliga ämnen.

– Vi märker att engagemanget hos föräldrar är stort, och vi har fått synpunkter till oss när det gäller leksakerna i väntrummen och de små belöningsleksaker barn får vid besök. För oss är det självklart och viktigt att ta det här steget, säger Sofia.

Detta rensar vi bort

  1. Leksaker som inte är CE-märkta.
  2. Leksaker i mjuk plast som är tillverkade innan 2007.
  3. Plastleksaker som känns kladdiga/klibbiga/ hala eller luktar.
  4. Pysselmaterial som inte är avsett för barn.
  5. Oljebaserade färger.
  6. Cernit- och andra plastleror (stelnar ofta i ugn).
  7. Madrasser, kuddar och annat med stoppning tillverkat innan 2004.
  8. Elektronik som egentligen inte är leksaker, till exempel mobiltelefoner, tangentbord, fjärrkontroll.
  9. Material och produkter som egentligen inte är leksaker, till exempel byggmaterial, sladdar, slangar, smycken, nycklar, väskor i låtsasskinn.
  10. Trasiga leksaker.

*) Leksaksdirektivet (2009/48/EG) är ett regelverk för leksaker som är beslutat på EU-nivå. Enligt detta får leksakers innehåll av kemiska ämnen inte innebära någon risk för människors hälsa. Direktivet innebär bland annat förbud mot en mängd skadliga ämnen samt dokumentationskrav på CE-märkning och kemisk säkerhetsbedömning (dokumentationskraven gäller från 20 juli 2011). Det finns även andra regelverk som begränsar kemiska ämnen i leksaker, bland annat RoHS-direktivet, CLP-förordningen och Reach-förordningen.