Ny behandling mot hepatit C ger toppresultat

Nu kan vi bota hepatit C! Sjuksköterska Sara Sjöberg och överläkare Mikael Carlsson och på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov gläds över fina behandlingsresultat.
Nu kan vi bota hepatit C! Sjuksköterska Sara Sjöberg och överläkare Mikael Carlsson och på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov gläds över fina behandlingsresultat. Foto: Johan W Avby

Hepatit C var tidigare en svår och livslång sjukdom som ofta ledde till behov av levertransplantation. Med nya behandlingsmetoder kan den som är smittad nu bli helt frisk. I Jönköpings län har 98 procent av alla utvärderade patienter som gått igenom behandling mot hepatit C blivit helt botade.

Ungefär en halv procent av Sveriges befolkning är smittade av hepatit C, i Jönköpings län är det cirka 1 500 personer. Smittrisken finns framförallt bland dem som har eller har haft ett missbruk och delat orena sprutor.

– Region Jönköpings län införde den nya behandlingsmetoden 2014 och året därpå startade behandlingen på 160 patienter, berättar Mikael Carlsson, överläkare på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Vi har nu utvärderat 116 av dessa patienter, och 114 är botade för gott.

Målet är att utrota

Behandlingen är enkel. Patienten tar 1–2 tabletter om dagen under några månader. Medicinen är fortfarande dyr och ges därför till dem som utvecklat leverskador. I takt med att fler läkemedelsföretag tar fram egna varianter på medicinen, sjunker priserna och behandlingen kan komma fler till del. Målet för WHO,Världshälsoorganisationen, är att helt utrota hepatit C till 2030.

En utmaning i vårt län är att få kontakt med dem som inte tidigare kontrollerat sin hepatit eller låtit bli att testa sig.

– Vi vill framförallt hitta dem som är leversjuka och ge dem behandling så att de inte får leversvikt eller levercancer, två allvarliga sjukdomar, fortsätter Mikael Carlsson. Har du skäl att misstänka att du är smittad med hepatit C är det viktigt att du testar dig – för nu finns det bot. Du kan lämna prov på din vårdcentral.

ANNA HOLM

Mer fakta:

Hepatit C är en leverinflammation och orsakas av ett virus, som framför allt sprids genom blod. Sommaren 2014 började infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov att behandla hepatit C med en ny typ av läkemedel. Sedan dess har 160 personer påbörjat behandling. Av dessa är 116 hittills möjliga att utvärdera utläkningen på. Hela 114 av de 116 personerna har blivit helt botade.