Ny bussdepå för stadstrafiken i Jönköping

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår köp av en fastighet på 53 000 kvadratmeter på Ljungarums industriområde i Jönköping. Där planeras en ny bussterminal kunna stå klar våren 2021, för stadstrafikens behov i Jönköping.

– Att vi får till en långsiktigt bra depålösning i Jönköping är en viktig del i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik, säger Rune Backlund, (C), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Markköpet ger Region Jönköpings län möjlighet att bygga en bussdepå i egen regi med plats för ökat antal bussar för att utveckla stadstrafiken, och med möjlighet till flera fossilfria drivmedel, som till exempel el och biogas.

Bussdepån som används idag på Rosenlundsområdet hyr trafikentreprenören av en privat fastighetsägare. Men depån är för liten och har ingen möjlighet att expandera för att klara Jönköpings Länstrafiks mål att fördubbla resandet i stadstrafiken till 2025.

3 000 kvadratmeter solceller

Den nya bussdepån, i anslutning till stomlinje 1, kommer att ha en uppställningsyta för 150 bussar, med rampanslutning för 130 bussar, och beräknas vara i drift 2021. Byggnaden ska innehålla verkstäder, tvätt- och städhallar, tekniska utrymmen, personallokaler och administrativa lokaler. Här ingår även en satsning på 3 000 kvadratmeter solceller. Hela projektet är kostnadsberäknat till drygt 330 miljoner kronor, inklusive markinköp och rivning av befintliga byggnader.

”Vi behöver större depå”

– Ska vi köra mer trafik behöver vi en större depå, och det är inte möjligt på Rosenlund. Den nya depån får också ett centralt läge, vilket är viktigt ur effektivitets- och kostnadssynpunkt, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör för Jönköpings Länstrafik. Att vi nu bygger en bussdepå i egen regi gör också att vi får större möjlighet att styra verksamheten och att depån blir neutral i trafikupphandlingarna.  En ny bussdepå betyder också mycket för arbetsmiljö för de omkring 300 personer, verkstads- och servicepersonal, och förare, som kommer att arbeta där.

Regionstyrelsens arbetsutskott har nu sagt ja till förslaget inför fortsatt politisk behandling i regionstyrelse och regionfullmäktige.