Ny operationsavdelning invigdes på Värnamo sjukhus

Ett stort lycka till med ert arbete i de nya lokalerna, förklarade Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, och Malin Wengholm, ordförande i regionstyrelsen, och klippte invigningsbandet till de sju nya operationssalarna på Värnamo sjukhus.
Ett stort lycka till med ert arbete i de nya lokalerna, förklarade Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, och Malin Wengholm, ordförande i regionstyrelsen, och klippte invigningsbandet till de sju nya operationssalarna på Värnamo sjukhus. Foto: Mikael Bergström
Ett stort lycka till med ert arbete i de nya lokalerna, förklarade Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, och Malin Wengholm, ordförande i regionstyrelsen, och klippte invigningsbandet till de sju nya operationssalarna på Värnamo sjukhus.Verksamhetschef Magnus Trofast blev uppvaktad av många tidigare medarbetare som gladdes över satsningen på operationsavdelningen.Magnus Trofast, verksamhetschef för operations.- och intensivvårdskliniken, berättade för invigningsgästerna om det omfattande arbete som skett med att skapa en ny operationsavdelning.Klinikens byggrupp, i form av projektledare Anna skoogh samt Catarina Karlsson Tedenstad, Kristina Svensson, Carina Andersson samt Susann Lindahl hyllades med blommor av Magnus Trofast för sina insatser i byggprocessen.Toppen, detta kommer att bli jättebra, säger operationsteamet Erika Pettersson, narkossköterska, Pontus Lundgren, kirurg, Joyce Åkerlund, narkosläkare, Magnus Trofast, verksamhetschef och Gunnel Rapp, narkossköterska. Satsningen på nya lokaler och ombyggnationen av de gamla innebär också att kliniken ska öka sin kapacitet med 10-15 procent på sikt.Många medarbetare på Värnamo sjukhus passade på att ta sig en titt på Sveriges just nu modernaste operationsavdelning.Fantastiska lokaler. Det kännas tryggt, säger Margaretha Lilliecreutz, dietist på rehabiliteringscentrum, som passade på att ta en selfie med arbetskamraterna Gun Bengtsson, undersköterska, Katarina Lind, dietist och Camilla Grapenro, dietist.Fantastiskt fräscht, med all modern teknik, konstaterar kirurgen Torbjörn Eriksson. Nu har vi fått stora salar med fönster och i princip kan tekniken i hela operationssalen skötas från samma enhet.

Sedan våren 2015 har den 40 år gamla operationsavdelningen på Värnamo sjukhus genomgått en stor tillbyggnad. Onsdag 30 augusti var det dags för stor invigning av de nya lokalerna, inklusive den nya steriltekniska enheten.

– Det är en stor glädje att få starta hösten med en helt ny operationsavdelning på Värnamo Sjukhus, säger Magnus Trofast, verksamhetschef på operations- och intensivvårdskliniken, när medarbetare, politiker, tjänstemän och andra berörda var samlade till invigning.

Startade 2012

De första ritningarna togs fram 2012. Våren 2015 startade ny- och ombyggnationen, som engagerat en rad medarbetare på kliniken som projektledare och medlemmar i byggruppen.

– Det har utförts ett fantastiskt arbete av alla på kliniken för att få till detta på bästa sätt. Vi har klistrat och klippt på utvecklingsdagar, varit på studiebesök, suttit i otaliga möten och diskuterat lösningar på de ämnen som kommit upp, samt gjort ritningar och fört arbetet framåt. Inte bara vi på kliniken har jobbat utan det har varit ett samarbete med byggsidan – Bygga och PEAB, samt Regionfastigheter, inköpsavdelningen, samt kanske framför allt med vår medicintekniska avdelning. Er vill jag givetvis också tacka för allt arbete. Jag har verkligen uppskattat det samarbete som utvecklats och tror att vi alla lärt oss en del på vägen, säger Magnus Trofast.

Ny sterilteknisk enhet och operationsavdelning

Resultatet är en helt ny sterilteknisk enhet som togs i drift i maj 2017 och sju moderna och fullt integrerade operationssalar, samt förberedelse- och förrådsytor, som tas i drift måndag 4 september.

– Att vi nu kan flytta in i lokaler, anpassade för dagens operationer och dagens teknik är ett enormt lyft för såväl patienter som personal. Vi kommer att ge än säkrare vård och erbjuda den modernaste tekniken. För personalen blir det bättre arbetsmiljö och ergonomi, vilket givetvis även gör det bättre för våra patienter, säger Magnus Trofast.

”Bra sjukhus viktigt för tillväxten”

– En del av framgången med de nya lokalerna är att ni medarbetare varit så delaktiga och berättat hur ni vill att flödena ska fungera så att det ska bli så bra som möjligt – för er och patienterna, sa Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande. Att vi ska ha tre välfungerade sjukhus är en mycket viktig del i vår strategi att bli Sveriges fjärde tillväxtregion.

Mia Frisk, ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, konstaterade att det var väldigt roligt att nu komma tillbaka och inviga det som hon tog första spadtaget till för några år sedan:

– För att klara målsättningen med tre välfungerade akutsjukhus behöver vi ha funktionella lokaler som klarar den moderna vårdens krav. Denna satsning handlar om det. Det handlar både om patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Det ska vara attraktivt att vara kirurg i Region Jönköpings län!

Arbetssätt har setts över

Det är inte bara lokaler, inventarier och teknik som nu är nytt, även arbetssätten på kliniken har setts över:

– För att få ett bra flöde och se över vårt arbetssätt har klinikens verksamhetsutvecklare satt samman processgrupper som sett över flöden och rutiner såväl innan operation, under operation, som efter operation, säger Magnus Trofast. Detta har lett fram till förslag på nya arbetssätt som vi nu ska påbörja.

Samtidigt fortsätter ombyggnationen av resterande delar, intensivvård och uppvakningsavdelning med tidplanen att hela kliniken ska stå klar hösten 2019.