Nya rutiner för vårdsamordning ökar tryggheten hemma

En kvinna sitter vid en bildskärm.
Dags för vårdplaneringsmöte. Det leds av Marie Sjöbrink, vårdsamordnare på Eksjö vårdcentral. Hon är uppkopplad till både hemsjukvårdens sjuksköterska och hemmet där patienten, en biståndshandläggare och personal från kommunens hemtagningsteam är på plats. En anhörig deltar också på telefon, när patientens behov av vård och omsorg diskuteras med syftet att skapa en samordnad individuell plan, SIP. Foto: Johan W Avby

”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den”. Det är utgångspunkten för det samarbete som vårdcentraler, sjukhus och kommunerna utvecklar för att även den som är sjuk ska kunna bo kvar hemma – och känna trygghet.

In- och utskrivningsprocessen på sjukhus samt vårdsamordning är två viktiga delar i den nya lagen om samverkan vid utskrivning som träder i kraft i januari 2018. Den nya processen har prövats i ett pilottest mellan Eksjö kommun, Eksjö vårdcentral och medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö.

När en patient skrivs in på sjukhus ska kliniken direkt meddela planerad vårdtid till vårdcentral och kommun.

Skapa planeringstid

– Det är a och o att detta görs eftersom det skapar mer planeringstid och därmed ökar möjligheten för patienten att kunna komma hem när han eller hon är utskrivningsklar. Ingen vill vara på sjukhus i onödan, säger Marita Sandqvist, projektledare på Region Jönköpings län för vårdsamordning.

– Redan första veckan vi införde detta hade 60 procent av patienterna fått en planerad vårdtid. Fantastiskt, säger Jan Sverker, vårdutvecklare på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset.

Behöver patienten insatser från fler än en vårdgivare ska en samordnad vårdplanering göras inom tre dygn – helst i hemmet. Resultatet blir en samordnad individuell plan, SIP.

Vårdplanering hemma

– För att behovet av bistånd eller hemsjukvård ska bli så bra det bara går, bör vi se patienten i sin egen miljö. Därför har vi nu vårdplanering i hemmet vid alla tillfällen där det är lämpligt för patienten, säger Christina Bråkenhielm Persson, verksamhetschef för hälso- och sjukvården i Eksjö kommun.

Den helt nya rollen vårdsamordnare, som alla vårdcentraler erbjuder, har en nyckelroll i att koordinera den nya processen vid in- och utskrivning från sjukhus och bjuda in alla parter till samordnat vårdplaneringsmöte.

Vårdsamordnare har viktig roll

– Vårdsamordnarna har en viktig roll i att samordna, vårdplanera och följa upp att ”SIP:arna” fungerar. Här ingår att identifiera de mest sjuka patienterna för att göra rätt insatser och förebygga ökad sjuklighet. Målet är att få en trygg och säker hemgång, så att återinskrivningarna på sjukhus minskar, säger Marie Sjöbrink, vårdenhetschef på Eksjö vårdcentral.

Hemsjukvården och Eksjö vårdcentral har också testat digitalt vårdmöte, en lösning som gör att vissa yrkesgrupper, och även närstående, kan delta via dator, läsplatta eller mobil. En teknik som visat sig fungera bra och sparat restid.

Patientens behov i fokus

All planering ska ske utifrån patientens behov och önskemål. Målet är att flytta över allt mer sjukvård till hemmet.

– Redan idag bedrivs avancerad hälso- och sjukvård i hemmet. Men ska vi få trygga patienter hemma måste vi också få våra sjukhusspecialister mer närvarande i den vården. Vi behöver också skapa ett ”sömlöst” samarbete där invånarna har egenkraft och känner trygghet, säger Marita Sandqvist.

Läs mer:

Vårdsamordning nyckelordet för trygghet hemma

Trygg utskrivning med vårdplanering i hemmet

Tidigare artiklar om projektet "Trygg och säker vård och omsorg":

Långsiktig planering ger ökad trygghet i vården

Långsiktig planering ska förebygga akuta vårdinsatser