Pressinbjudan 17 maj 2017: Singapores hälsominister besöker Region Jönköpings län

Under två dagar den 16-17 maj kommer en delegation från hälsoministeriet i Singapore att besöka Region Jönköpings län tillsammans med den svenska ambassadören i Singapore.

Besöket är en fortsättning på den sedan tidigare etablerade relationen mellan hälso- och sjukvårdsledare i Singapore och Region Jönköpings län. Delegationen med  hälsoministern i spetsen kommer bland annat få ta del av hur Region Jönköpings län arbetar med integrerad vård och Esther-nätverk, som handlar om jämlik och personcentrerad vård och om hur olika vårdgivare kan samverka kring invånare med vårdbehov.  

Studiebesök sker bland annat på strokeenheten på Höglandssjukhuset i Eksjö samt Ingsbergsgården, ett gruppboende för demenssjuka, i Nässjö. 

Från Region Jönköpings län medverkar bland andra regiondirektör Agneta Jansmyr och utvecklingsdirektör Göran Henriks. 

Medierna hälsas välkomna att delta under förmiddagsprogrammet  onsdag den 17 maj. Tid för intervjuer finns i anslutning till besöket på självdialysen, Länssjukhuset Ryhov.

Tid: Onsdag 17 maj 2017, klockan 8.15 – 10.30
Plats: Qulturum, hus B4, A6-området
Länssjukhuset Ryhov, självdialysen samt rehabmedicin 

Program

8.15 – 9.00   Qulturum
Innovation programs – “The Together Project” – 9 examples of improvement efforts to renew care services

Two examples of self-management and person centered care:

9.00 – 9.45   Ryhov County Hospital
Site visit at the Self-dialysis unit

9.45 – 10.30  Ryhov County Hospital
Site visit at Rehabilitation Medicine

Kontakt:

Göran Henriks
utvecklingsdirektör
070-622 45 15